2021 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
GRI İçerik İndeksi
GRI Standardı Bildirim Sayfa/Cevap
GRI 101: Temel 2016
GRI 102: Genel Bildirimler 2016
GRI 102: Genel Bildirimler 2016 Kurumsal Profil
102-1  Hakkımızda
102-2  Hakkımızda
102-3  Hakkımızda
102-4  Hakkımızda
102-5  Hakkımızda
102-6  Hakkımızda
102-7  Hakkımızda
102-8  Hakkımızda
102-9  Sürdürülebilir Tedarik
102-10 Hakkımızda
102-11  Sorumlu Yönetişim
102-12  Önceliklendirme Analizi
102-13  Üyelikler
Strateji
102-14  Sorumlu Yönetişim
102-15  Risk Analizi
Etik Kurallar ve İlkeler
102-16  İş Etiği
102-17  İş Etiği
Yönetişim
102-18 Sorumlu Yönetişim & İklim Yönetimi
102-19 Sorumlu Yönetişim
102-20 Sorumlu Yönetişim
102-21 Sorumlu Yönetişim
102-22 Sorumlu Yönetişim
102-23 Sorumlu Yönetişim
102-24 Sorumlu Yönetişim
102-29 Sorumlu Yönetişim
102-30 Sorumlu Yönetişim
102-31 Sorumlu Yönetişim
102-32 Sorumlu Yönetişim
102-35 Sorumlu Yönetişim
102-36 Sorumlu Yönetişim
102-37 Sorumlu Yönetişim
Paydaş Katılımı
102-40  Paydaş Etkileşimi
102-41  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
102-42  Paydaş Etkileşimi
102-43  Paydaş Etkileşimi
102-44  Önceliklendirme Analizi
Raporlama Uygulamaları
102-45 Hakkımızda
102-46  Hakkımızda
102-47  Önceliklendirme Analizi
102-48  Rapor Hakkında
102-49  Rapor Hakkında
102-50  Rapor Hakkında
102-51  Rapor Hakkında
102-52  Rapor Hakkında
102-53 Rapor Hakkında
102-54 Rapor Hakkında
102-55 GRI İçerik Endeksi
102-56 Rapor Hakkında
GRI 200: Ekonomik
Ekonomik Performans
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1  Küresel Liderlik & Yerel Liderlik
103-2  Küresel Liderlik & Yerel Liderlik
103-3  Küresel Liderlik & Yerel Liderlik
GRI 201: Ekonomik Performans 2016 201-1  Küresel Liderlik & Yerel Liderlik
Dolaylı Ekonomik Etkiler
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1  Yerel Liderlik
103-2  Yerel Liderlik
103-3  Yerel Liderlik
GRI 203: Dolaylı Ekonomik Etkiler 2016 203-1 Yerel Liderlik
Satın Alma Uygulamaları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1  İklim Değişikliği İçin Paydaşlarla İşbirliği
103-2  İklim Değişikliği İçin Paydaşlarla İşbirliği
103-3  İklim Değişikliği İçin Paydaşlarla İşbirliği
GRI 204: Satın Alma Uygulamaları 2016 204-1 İklim Değişikliği İçin Paydaşlarla İşbirliği
Yolsuzlukla Mücadele
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1  İş Etiği
103-2  İş Etiği
103-3  İş Etiği
GRI 205: Yolsuzlukla Mücadele 2016 205-1 İş Etiği
Rekabet Karşıtı Davranış
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1  İş Etiği
103-2  İş Etiği
103-3  İş Etiği
GRI 206: Rekabet Karşıtı Davranış 2016 206-1 İş Etiği
GRI 300: Environmental
Malzemeler
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1  Enerji ve Emisyon & Sürdürülebilir Malzeme
103-2  Enerji ve Emisyon & Sürdürülebilir Malzeme
103-3  Enerji ve Emisyon & Sürdürülebilir Malzeme
GRI 301: Malzemeler 2016 301-1 Enerji ve Emisyon & Sürdürülebilir Malzeme
Enerji    
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1  Enerji ve Emisyon
103-2  Enerji ve Emisyon
103-3  Enerji ve Emisyon
GRI 302: Enerji 2016 302-1 Enerji ve Emisyon
302-2 Enerji ve Emisyon
302-3 Enerji ve Emisyon
Su ve Atık Su
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1  Su Yönetimi
103-2  Su Yönetimi
103-3  Su Yönetimi
GRI 303: Su ve Atık Su 2018 303-1 Su Yönetimi
Emisyonlar
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1  Enerji ve Emisyon
103-2  Enerji ve Emisyon
103-3  Enerji ve Emisyon
GRI 305: Emisyonlar 2016 305-1 Enerji ve Emisyon
305-2 Enerji ve Emisyon
305-3 Enerji ve Emisyon
Çevresel Uygunluk
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1  İklim Değişikliği ve Çevresel Etki
103-2  İklim Değişikliği ve Çevresel Etki
103-3  İklim Değişikliği ve Çevresel Etki
GRI 307: Çevresel Uygunluk 2016 307-1 İklim Değişikliği ve Çevresel Etki
Tedarikçi Çevre Değerlendirmesi
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1  Sürdürülebilir Tedarik
103-2  Sürdürülebilir Tedarik
103-3  Sürdürülebilir Tedarik
GRI 308: Tedarikçi Çevre Değerlendirmesi 2016 308-1 Sürdürülebilir Tedarik
GRI 400: Sosyal
İstihdam
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1  Sorumlu Yönetişim
103-2  Sorumlu Yönetişim
103-3  Sorumlu Yönetişim
GRI 401: İstihdam 2016 401-1 Sorumlu Yönetişim
401-2 Çalışan Memnuniyeti
İş Sağlığı ve Güvenliği
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
103-2  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
103-3  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
GRI 403: İş Sağlığı ve Güvenliği 2018 403-1 Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
403-2 Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
Eğitim
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1  Çalışan Memnuniyeti
103-2  Çalışan Memnuniyeti
103-3  Çalışan Memnuniyeti
GRI 404: Eğitim 2016 404-1 Çalışan Memnuniyeti
Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği 
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
103-2  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
103-3  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
GRI 405: Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği 2016 405-1 Sorumlu Yönetişim, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
Ayrımcılığı Önleme
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
103-2  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
103-3  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
GRI 406: Ayrımcılığı Önleme 2016 406-1 Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
Sendikalaşma Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
103-2  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
103-3  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
GRI 407: Sendikalaşma Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme 2016 407-1 Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
Çocuk İşçiliği
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
103-2  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
103-3  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
GRI 408: Çocuk İşçiliği 2016 408-1 Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
Zorla Çalıştırma
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1  İş Etiği
103-2  İş Etiği
103-3  İş Etiği
GRI 409: Zorla Çalıştırma 2016 409-1 İş Etiği
Yerel Halkın Halkları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımın 2016 103-1  Toplumsal Etkiler
103-2  Toplumsal Etkiler
103-3  Toplumsal Etkiler
GRI 411: Yerel Halkın Halkları2016 411-1 Toplumsal Etkiler
İnsan Hakları
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
103-2  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
103-3  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
GRI 412: İnsan Hakları 2016 412-1 Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
Müşteri Gizliliği
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1  Toplumsal Etkiler
103-2  Toplumsal Etkiler
103-3  Toplumsal Etkiler
GRI 418: Müşteri Gizliliği 2016 418-1 Toplumsal Etkiler
Sosyoekonomik Uyum
GRI 103: Yönetim Yaklaşımı 2016 103-1  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
103-2  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
103-3  Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
GRI 419: Sosyoekonomik Uyum 2016 419-1 Çeşitlilik ve Kapsayıcılık