2021 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
Çevre Göstergeleri

 

2017

2018

2019

2020

2021

Toplam Enerji Tüketimi (GJ)

1.446.336

1.165.961

1.042.245

993.438

884.925

Doğrudan Enerji Tüketimi - Doğalgaz (GJ)

862.084

676.304

593.241

578.984

497.066

Dolaylı Enerji Tüketimi (GJ)

584.252

489.657

449.004

414.454

387.859

Elektrik

584.252

489.657

449.004

414.454

387.859

Buhar

-

-

-

-

-

Üretilen Araç Başına Enerji Tüketimi (GJ/araç)

4

4

4

4

4

Enerji Verimliliği Projeleriyle Sağlanan Tasarruf (GJ)

72.633

79.935

48.975

31.155

77.974

Enerji Verimliliği Projeleriyle Sağlanan Sera Gazı Emisyonu Azaltımı (ton CO2e)

5.918

5.387

3.960

2.884

5.148

Kapsam 1

2.708

3.505

1.584

1.823

3.693

Kapsam 2

3.210

1.882

2.376

1.061

1.455

Doğrudan Sera Gazı Emisyonları (Kapsam 1) (ton CO2e)

68.467

50.062

46.266

42.784

55.191

Dolaylı Sera Gazı Emisyonları (Kapsam 2) (ton CO2e)

69.136

59.253

53.272

54.757

47.726

Personel Servislerinden Kaynak-lanan Sera Gazı Emisyonları (Kapsam 3) (ton CO2e)

3.444

9.080

4.737

5.671

7.219

Üretilen Araç Başına Sera Gazı Emisyonu (kg CO2e/araç)

0

0

0

0

0

Toplam UOB Emisyonu (ton)

1.319

1.027

921

849

762

Spesifik UOB Emisyonu (gr/m2 boya yüzey alanı)

34

33

33

31

29

Toplam Su Çekimi - Yer altı Kaynağı (m3)

1.210.039

1.073.623

929.882

788.444

776.732

Üretilen Araç Başına Taze Su Tüketimi (m3/araç)

3,15

3,55

3,33

2,98

2,91

Toplam Su Geri Kazanımı (m3)

63.204.065

64.555.900

62.247.070

60.569.408

59.892.800

Tekrar Kullanım

63.204.065

64.555.900

62.247.070

60.569.408

59.892.800

Geri Dönüşüm

-

-

-

-

-

Atık Su Deşarjı - Doğal Alıcı Ortam (m3)

987.634

743.173

630.014

510.408

437.290

Bertaraf Metoduna Göre Toplam Tehlikeli Atık Miktarı (ton)

2.341

1.861

1.495

1.808

1.280

Enerji Geri Kazanımı

1.869

1.439

1.093

1.161

1.280

Geri Kazanım

562

422

402

647

-

Atık Sahası

-

-

-

-

-

Bertaraf Metoduna Göre Toplam Tehlikesiz Atık Miktarı (ton)

93.109

74.310

55.507

58.285

55.086

Enerji Geri Kazanımı

2.766

885

1.120

1

-

Geri Kazanım

90.343

73.425

54.387

58.284

55.086

Bertaraf Amacıyla Taşınan Tehlikeli Atık Miktarı (ton)

2.431

1.861

1.495

1.808

1.280

Kullanılan Toplam Ambalaj Miktarı (ton)

10.263

8.298

6.022

5.895

5.555

Ambalaj Atığı Geri Kazanım Oranı (%)

100

100

100

100

100

Çalışanlara Sunulan Çevre Eğitimleri - Katılım (kişi sayısı)

1.662

5.443

12.842

13.099

7.778

Doğrudan İstihdam

329

2.859

3.521

5.099

6.458

Müteahhit Firma Çalışanı

1.333

13.885

9.321

8.000

1.320

Çalışanlara Sunulan Çevre Eğitimleri - Toplam Saat (kişixsaat)

1.662

6.664

4.850

9.584

11.007

Doğrudan İstihdam

329

2.671

3.521

8.572

9.688

Müteahhit Firma Çalışanı

1.333

3.993

1.329

2.012

1.319

Toplam Çevre Yönetim Harcaması (TL)

1.309.448

1.340.123

1.176.024

1.320.000

1.300.249

Çevre Yasalarına Uyumsuzluk Cezası (adet-TL)

0

0

0

0

0

Formal Mekanizmalarla İletilen Çevresel Etki Şikâyetleri (adet)

0

0

0

0

0

Çevre Kriterleriyle Değerlendirilen Toplam Tedarikçi Sayısı (adet)

14

14

13

12

16