2021 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
İklim Değişikliği ve Çevresel Etki

World Class Manufacturing (WCM) ve ISO 14001 Standardı doğrultusunda faaliyetlerimizi sürdürerek yüksek miktarda mali kaynak gerektiren çevresel risk yönetiminde, önleyici ve proaktif bir yaklaşım benimsiyoruz. WCM metodolojisi ile üretim sistemimizi geliştirerek çevre mevzuatının gerekliliklerinin ötesinde önlemler alıyoruz; riskleri en aza indiriyoruz ve kirliliği azaltarak ortadan kaldırıyoruz. Tofaş olarak potansiyel riskleri kontrol altında tutuyoruz ve muhtemel hasarların mali etkilerinin oldukça düşük olacağından emin bir şekilde hareket ediyoruz.

1998 yılında otomotiv sektöründe ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesini alan ilk fabrika olarak, Çevre ve Enerji Politikası çerçevesinde, köklü ve sürdürülebilir bir Çevre Yönetim Sistemine sahip olarak çevreye verilen zararın azaltılmasını ve mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılmasını amaçlamaktayız. Bu alandaki standartlara edilen riayet sayesinde, çevre performansı artırılmakta ve ilgili düzenlemelere uyum sağlayarak üretimde sürdürülebilirlik sağlanmaktayız.

Faaliyetlerimizi minimum çevresel etki yaklaşımı ile gerçekleştiriyoruz ve doğal kaynakların korunmasını en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Çevresel boyuttaki bütüncül yaklaşımımız kapsamında, faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan doğrudan çevresel etkinin yanı sıra değer zincirimizin tamamında ortaya çıkan dolaylı çevresel etkilerin de kontrol altına alınarak sürekli azaltılmasını taahhüt ediyoruz.

Tofaş’taki çevresel konuları Çevresel Sistemler Yöneticiliğinin de dâhil olduğu Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik Çalışma Komitesi sorumluluğu altında Yönetim Kurulu’na raporlanmaktayız.

Çevresel performansımızı iyileştirmek için özellikle yönetim altyapımızı geliştirmenin önemli ve etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple, çevresel risklerle ilişkili ekonomik maliyetleri hesaplayarak karar verme süreçlerimizi hızlandırıyor ve risk yönetimi çerçevesinde riskin yönetimi ve azaltılması için maddi kaynak ayırıyoruz. Bu alandaki performansın geleceğe taşınabilmesi için tüm paydaşlarımız ve çalışanlarımız arasında çevresel sorunlara verilen önemin ve çevre bilincinin teşvikler vasıtasıyla geliştirilmesine yüksek değer veriyoruz.

Tofaş olarak lojistik faaliyetlerimizin de çevresel etkilerini en aza indirmeye çalışmaktayız. Lojistik operasyonların sürdürülebilirliği kapsamında enerji kullanımı, sera gazı emisyonları ve koruyucu ambalaj kullanımı gibi alanlara önem veriyoruz. Bu bağlamda, hizmet sağlayıcıların seçiminde; enerji verimliliği yönetim sistemi, karbon ayak izi doğrulama sertifikası ve emisyon ölçümleri gibi faktörleri dikkate almaktayız. Ayrıca, alternatif deniz veya demiryolu teslimat yöntemler tasarlamakta ve mevcut çevresel kriterleri karşılayan düşük emisyonlu araçlar kullanmaktayız. Her yolculukta kat edilen mesafeyi kısaltmak için prosedürler uygulamaktayız.

Tofaş, faaliyetlerini ulusal çevre yasalarına ve düzenlemelerine uyumlu bir şekilde devam ettirmekte olup bu konuda 2021 yılında hem yasal otoriteler hem de paydaşları tarafından yapılan çevre denetimlerinde “sıfır uygunsuzluk” tespit edilmiştir. Küresel boyuttaki ISO 14001 belgelendirmesini aldığımız 1998 yılından bu yana herhangi bir uygunsuzluk vakası yaşanmamıştır.

Tofaş olarak çevre ve enerji ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara tam uyum kapsamında gerek yasal otoriteler ve gerekse ana hissedarlarımız olan Koç Holding ve Stellantis tarafından her yıl denetimler düzenlenmektedir. Bugüne kadar yapılan denetimlerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmemiş ve bugüne kadar Tofaş’a verilmiş herhangi bir çevresel içerikli cezai yaptırım bulunmamıştır.

Tofaş olarak, bütüncül bir yaklaşımla iklim değişikliğini üç farklı yönüyle ele almaktayız: emisyon sınırlamaları gibi yasal düzenlemelerin yer aldığı bir boyut, hava şartlarındaki ani değişiklikler gibi konuları içeren fiziksel ve operasyonel bir boyut ve son olarak da karbon ticaretini kapsayan finansal bir boyut. Kurumsal risk yönetimi çerçevesinde, tüm bu boyutlarda meydana gelebilecek türlü tehdide karşı hızlı aksiyonlar geliştirilmekte ve çevre dostu teknikler sürdürülebilir çözümler sunmaktayız.

Çevre politika ve prosedürlerinin uygulanmasında ve birimlerin içerisinde benimsenmesinin sağlanmasında, departman çevre ve enerji rehberleri görev almaktadır. Tüm çevre ve enerji rehberleri aylık Çevre ve Enerji Kurulu toplantılarına katılarak politikaların departman içerisinde yayılımını ve ilgili eğitim faaliyetlerini düzenlemektedir.

Tofaş olarak, çalışanları ve iş ortakları arasında çevre sorunlarının desteklenmesine ve çevre bilincinin artırılmasına büyük önem vermekteyiz. Tofaş Akademi bünyesinde, çevre bilincini artırma hedefiyle eğitim modülleri geliştirildik. 2021 yılında, 6.128 çalışana 74.512 saat çevresel eğitim vermek için dijital platformlar kullandık.

“Geleceğe Nefes Olalım” kampanyası ile doğaya olan etkimizi azaltabilmek için 2022 yılında ajanda talep etmeyerek doğaya karşı sorumlu davranan 1007 çalışma arkadaşımız adına Tema’ya fidan bağışında bulunduk.

Çevresel boyutta politika oluşturulması ve çevresel etkilerin azaltılması için sivil toplum kuruluşları, dernekler ve yasal merciler ile iş birlikleri oluşturmaktayız. OSD üyeliği ve TÜSİAD çalışma grubu üyelikleri ile yaptığımız çalışmaların yanı sıra üniversite iş birlikleri, dernekler ve odalar ile ortaklıklar vasıtasıyla değer zincirine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.