2021 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
Sürdürülebilir Malzeme

Tofaş olarak tüm üretim süreçlerimizde sürdürülebilir üretim anlayışına sahibiz. Bu doğrultuda, doğal kaynakların kullanım verimliliğine önem veriyoruz. Faaliyetlerimizi reddetme, azaltma, yeniden kullanma, geri dönüştürme ve geri kazanma geliştirmeleri kapsamında ele alıyoruz.

Ürün ve hizmetlerimizin yarattığı olumlu veya olumsuz etkileri her zaman en iyi şekilde yönetmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle ürün ve hizmetlerimizi tam bir yaşam döngüsü bakış açısıyla değerlendiriyoruz.

Uluslararası değerlendirme kuruluşu Refinitiv tarafından 2021 yılında Borsa İstanbul’da kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Tofaş, bu değerlendirmeler sonucunda sürdürülebilir üretim stratejisiyle BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmeye hak kazanan 50 Türk şirketi arasında yer almaya devam etmiştir. Bunun yanında Tofaş, Carbon Disclosure Project’in (CDP) 2021 yılında su ve iklim değişikliği ile ilgili sorularını da yanıtlamıştır.

Bu alanlardaki faaliyetlerimizin sonuçlarını kurumsal web sitemizde ve yıllık sürdürülebilirlik raporlarında şeffaf bir şekilde yayınlıyoruz. Çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki hedeflerimizi de tüm paydaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.

2000/53/EC sayılı Avrupa Direktifi tarafından belirlenen hedefler %85 geri dönüşüm ve %95 geri kazanımdır. Tofaş olarak bu hedeflere uyumlu çalışmaya özen göstermekteyiz. Bu doğrultuda ömrünü tamamlamış araçlarımızın en az %95’ini enerji üretimi de dâhil olmak üzere geri kazandırmaktayız.

Araçlarımızın üretimi ve kullanımının çevreye olan etkisinin en aza indirilmesinin yanı sıra süreçlerimizi daha sürdürülebilir ve araçlarımızı daha çevreci hale getirmek için sürekli programlar geliştiriyoruz.

Tofaş olarak araçlarımızda geri dönüştürülebilir ve çevre dostu malzemelerin kullanımını artırmak için hedefler belirliyoruz. Bu süreçte ömürlerini doldurmuş olan malzemelerin kurtarılabilir bileşenlerini geri dönüştürüyoruz. Geri kalan malzemeleri ise ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uygun bir şekilde elden çıkarılmasını sağlıyoruz.

Araçlarda kullanılan geri dönüştürülmüş malzeme ve çevre dostu malzeme oranını artırmak için Tofaş Ar-Ge ekibinin öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalardan birkaçı şöyledir: