2021 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
Sürdürülebilir Tedarik

Tofaş olarak yalnızca işleyiş süreçlerimizin değil tüm tedarik zincirimizin oluşturduğu sürdürülebilirlik risklerini değerlendiriyoruz. Tedarik zincirinde oluşabilecek çevresel, sosyal ve ekonomik riskleri öngörmeyi, yönetmeyi, gözetmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçlerde hedefimiz en verimli ve yenilikçi yöntemleri kullanarak önceden aksiyon planları geliştirmektir.

Tedarikçilerimize sürdürülebilirlik risklerini yönetme konusunda gelişim fırsatlarını değerlendirmeleri için finansal ve işleyiş konularında destek veriyoruz. Belirli kriterler kullanarak tedarikçilerimizin performansını değerlendiriyoruz.

Finansal Risk Yönetimi departmanımız tarafsız bir üçüncü kuruluş yardımıyla tedarik zincirimizde yer alan finansal riskleri tespit etmek için denetimler gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda tedarik zincirimizdeki sosyal ve çevresel riskleri, verimli ve kapsamlı denetim incelemeleri aracılığıyla tespit ediyoruz. Ardından tedarikçilerimizin daha iyi performans göstermelerine yardımcı olmak için oluşturduğumuz gelişim planları, bu denetimler sonrasında devreye alınmaktadır.

2000/53/EC Direktifi uyarınca yan sanayi tarafından sağlanan tüm parçalar IMDS Sistemi kullanılarak kurşun, cıva, kadmiyum ve +6 değerlik krom varlığı açısından kontrol edilmektedir. Buna ek olarak, Tofaş’ta kullanılan malzemeler GADSL (Global Automotive Delarable Substance List) standardına uyumludur ve yasaklı kimyasallar içermemektedir. 

Tedarikçi seçiminde dikkate alınan konulardan biri de tedarikçilerin çevresel performansının değerlendirilmesidir. Satın alınacak mal veya hizmetin performans ve maliyet değerlendirmesinin yanında çevresel değerlendirme faktörü de göz önüne alınır.

Direkt malzemeleri tedarikçilerinin %90’ı ISO 14001 sertifikasına sahip olup henüz belge almamış tedarikçilerimiz için takvim oluşturularak mevcut durumları takip ediyoruz. Aynı zamanda tedarikçilerimizin WCM çevre denetimleri de başlatılmıştır.

Bu sene iş birliğine gidilen 7 yeni tedarikçimizde de çevresel kriterler göz önünde bulundurulmuştur. Bununla birlikte çevresel kriterlere göre değerlendirilen toplam tedarikçi sayımız 16’ya ulaşmıştır. 

Dış Ticaret Ekibimizin yaptığı çalışma ile Tofaş içerisindeki çeşitli birimlerin malzeme gönderimi organizasyonlarında seçili sevkiyatlarda ekspres uçaklık yükleri, aynı lokasyona gidecek, hâlihazırda organize edilmiş, farklı yüklerimizi taşıyan kara nakliye araçları ile gönderdik. Bu sayede %20 emisyon kazancı sağladık.