2021 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
Paydaş Etkileşimi

Tofaş olarak faaliyetlerimizin etki alanında yer alan paydaşlarımızı odak noktasına alan bir sürdürülebilirlik yaklaşımı benimsedik. Paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak oluşturduğumuz sürdürülebilirlik politikamız; çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarında üstün performans hedefiyle tasarlanmıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDGs) çerçevesinde, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz ardı etmeyecek şekilde sürdürülebilirlik bilincini tüm paydaşlarımıza yaymak istiyoruz.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın tüm iş süreçlerimize yansıtılması için tüm çalışanlarımız, bayilerimiz ve tedarikçilerimiz arasında iş birliği yapılması gerektiği bilinciyle hareket ediyoruz. Paydaş etkileşimine verdiğimiz stratejik önem doğrultusunda şeffaflık ve sorumluluk kriterlerini odak noktamıza alıyoruz. Aynı zamanda, paydaşlarımızın BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne uyum konusundaki çalışmalarını teşvik ediyoruz.

Paydaş Grubu

Uygulama Türü Ve Sıklığı

Çalışanlar

Anket ve Araştırmalar (çeşitli aralıklarla); Eğitim Faaliyetleri, Tofaş Etik İlkeleri, İç İletişim Platformları (haber ekranları, intranet), Duyuru ve İlanlar (sürekli); Öneri ve Ödüllendirme Sistemi (anlık); İSG Komiteleri, Çalışma Grupları ve Komiteler (değişen aralıklarda); Performans Yönetimi ve Kariyer Gelişimi Toplantıları, Sosyal Etkinlikler (yılda en az iki kez); Yönetim Toplantıları, İletişim Toplantıları, Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu, Çevre Günü (yılda bir kez)

Ana Hissedarlar

Genel Kurul Toplantıları, Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez); Yönetim Kurulu Toplantıları, Finansal Performans Raporları (yılda dört kez); Özel Durum Açıklamaları (ihtiyaç durumunda)

Azınlık Hissedarları

Yatırımcı Sunumları, Birebir Görüşmeler (talep üzerine); Genel Kurul Toplantıları, Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez); Finansal Performans Raporları (yılda dört kez); Özel Durum Raporları (ihtiyaç durumunda)

Bayiler

Birebir Görüşmeler (talep üzerine); Bayi Toplantıları, Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez); Bayi Eğitimleri (sürekli); Müşteri Memnuniyet Araştırmaları (yılda bir kez)

Tedarikçiler

Birebir Görüşmeler (Talep Üzerine); İSG Komiteleri (ayda bir kez); Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez); Tedarikçi İş Etiği İlkeleri (sürekli); Eğitim ve Gelişim Programları (sürekli); Tedarikçi Zirvesi

Ürün Son Kullanıcıları

Ürün Etiketleri ve Kullanma Kılavuzları (sürekli), Pazarlama İletişimi Çalışmaları (sürekli); Fuar Katılımı, Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)

Yerel Halk

Şikâyet Sistemi, Toplumsal Projeler, Bağış ve Sponsorluklar (talep üzerine); Bilgilendirme Toplantıları (ihtiyaç durumunda); Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)

Sektörel Aktörler

Toplantı ve Görüşmeler, Proje ve İnisiyatifler (talep üzerine); Fuar Katılımı (dönemsel); Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)

Yerel Yönetimler

Toplantı ve Görüşmeler, Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)

Kamu Kuruluşları

Toplantı ve Görüşmeler (talep üzerine); Bilgilendirme Raporları (çeşitli aralıklarla); Kamu Denetimleri (çeşitli aralıklarla/anlık); Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)

Sivil Toplum Kuruluşları

Üyelikler (sürekli); Çalışma Grupları, Komite ve Yönetim Kurulu Üyelikleri (dönemsel); Ortak Proje ve İnisiyatifler, Toplantı ve Görüşmeler (talep üzerine); Faaliyet Raporu (yılda bir kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)

Üniversiteler ve Akademisyenler

Burs ve Staj Olanakları, Akademik Kongre ve Seminer Katılımı (sürekli); Ar-Ge Proje Ortaklıkları, Sponsorluk ve Destekler; Akademik Araştırma ve Yayınlara Destek; Toplantı ve Görüşmeler (talep üzerine); Faaliyet Raporu (yılda bir kez); Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)

Çalışan Aileleri

Bilgilendirme Çalışmaları (sürekli); Sosyal Etkinlikler (yılda en az iki kez); Çevre Günü (yılda bir kez)

Fikir Önderleri

Fikir Önderleri Toplantı ve Görüşmeleri (talep üzerine); Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)

Medya

Röportaj ve Söyleşiler (talep üzerine), Toplantı ve Görüşmeler (yılda birkaç kez); Basın Bültenleri (yıl boyunca), Özel Durum Açıklamaları (ihtiyaç durumunda); Faaliyet Raporu (yılda bir kez), Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)