2020 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
Ekonomik ve Operasyonel Göstergeler

Performans Verileri

2016

2017

2018

2019

2020

Ekonomik ve Operasyonel Performans

 

 

 

 

 

Üretim (adet)

383.491

384.174

301.750

264.197

250.630

Toplam Perakende Satış (adet)

109.021

122.818

72.764

78.692

141.976

Otomobil

55.284

64.133

44.374

59.602

97.015

Hafif Ticari Araç

53.737

58.685

28.390

19.090

44.961

Toplam İhracat (adet)

279.537

270.760

243.833

194.145

117.903

Otomobil

139.629

152.089

133.362

107.189

61.502

Hafif Ticari Araç

139.908

118.671

110.471

86.956

56.401

Kapasite Kullanım Oranı (%)

95

85

67

59

56

Net Satışlar (bin TL)

14.605.281

17.467.806

18.603.331

18.896.914

23.556.747

Yurtiçi

4.291.021

5.409.421

3.934.701

5.355.308

12.441.509

Yurtdışı

9.839.301

11.887.628

14.455.023

13.301.313

10.821.043

Esas Faaliyetlerden Diğer Satış-lar

105.629

170.757

213.607

240.293

294.195

Vergi Öncesi Kar (bin TL)

797.936

1.229.472

1.290.894

1.456.555

1.830.776

Vergi Sonrası Kar (bin TL)

970.228

1.282.818

1.330.423

1.481.639

1.784.170

FAVÖK (bin TL)

1.366.148

2.002.064

2.484.452

2.479.757

3.025.512

Hisse Başına Kazanç (Kr)

1,94

2,57

2,66

2,96

3,57

Yaratılan Ekonomik Değer - Net Gelirler (bin TL)

14.605.281

17.467.806

18.603.331

18.896.914

23.556.747

Dağıtılan Ekonomik Değer (bin TL)

14.038.555

16.243.695

16.999.598

17.441.968

21.861.477

İşletme Maliyetleri

12.536.578

15.085.665

15.314.209

15.615.177

19.699.090

Çalışan Ücretleri ve Sair Haklar

728.353

774.509

852.757

907.408

916.840

Hissedarlara Ödenen Temettü

365.000

350.000

800.000

880.000

1.200.000

Devlete Ödenen Vergi ve Sair Yükümlülükler

399.803

26.503

25.887

29.383

31.884

Toplumsal Yatırımlar*

8.821

7.018

6.745

10.000

13.663

Biriken Ekonomik Değer (bin TL)

552.117

1.224.111

1.603.733

1.454.946

1.695.270

Devletten Alınan Teşvikler (bin TL)

69.938

169.575

160.643

266.290

325.440

Kurumsal Yönetim Derecelen-dirme Notu

9,14

9,15

9,2

9,26

9,26

Toplam ar-ge bütçesi (milyon TL)

498

244

244

355

575

Toplam ar-ge çalışanı sayısı (ki-şi)

628

620

690

710

579

Alınan patent sayısı (adet)

5

5

32

22

45

*Kapsam değişikliği nedeniyle geçmişe dönük güncelleme yapılmıştır.