2020 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarikçilerimizle ilişkilerimizi iş ortaklığı anlayışı doğrultusunda, sürdürülebilir rekabeti esas alarak açıklık ve güvene dayalı olarak yürütüyoruz. Finansal bakımdan güçlü, operasyonel bakımdan çevreci, üretim kalitesi ve sürekliliği bakımından güvenilir bir tedarik zincirinin iş başarımızı pekiştireceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, değer zincirimizin en önemli unsurlarından olan tedarikçilerimizin sürekli gelişimlerine katkı sağlamak üzere çalışıyoruz.

Tedarik zinciri süreçleri, doğrudan CEO’ya bağlı olan Tedarik Zinciri ve Satınalma Direktörlüğü, Tedarikçi Kalite ve Geliştirme gibi uzmanlık birimleri vasıtasıyla yürütülmektedir. Konuya yönelik belirlenen stratejik hedefler ve elde edilen performans sonuçları şirket üst yönetimine, Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi’ne ve Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadır. Üst yönetim tarafından belirlenen hedefler ve stratejik yönelimler gelecek faaliyetlerimiz için yol gösterici olmaktadır.

Tedarikçilerimizden Tofaş ile özdeş etik değerleri benimsemelerini bekliyoruz. Bu nedenle tedarikçilerle yaptığımız anlaşmalar, Tofaş Etik Kurallarını da kapsamaktadır. Etik kurallarımıza herhangi bir uyumsuzluk durumunda, tedarikçilerimize uyum sağlamaları için destek veriyoruz.

Yeni projelerimize yönelik satın alma faaliyetlerimizin, ileri ve akıllı teknolojilerin Türkiye otomotiv sektörüne kazandırılmasını ve Tofaş’ın küresel arenada rekabet gücüne katkıda bulunmasını sağlayacak nitelikle olmasına özen gösteriyoruz. Tofaş olarak, satın alma süreçlerinde 3.000’in üzerinde direkt ve endirekt (hizmet ve endüstriyel satın alma) tedarikçi ile çalışıyoruz. Türkiye içerisinde 14 şehirde bulunan 148 direkt malzeme tedarikçisinden alım yapıyoruz.

Tedarikçi Seçimi

Tedarikçilerimizden en temel beklentimiz, bizimle ortak hedefler doğrultusunda hareket etmeleridir. Birlikte çalışacağımız tedarikçileri belirlerken bazı temel kriterleri göz önünde bulundururuz.

tedarikçilerle çalışırız.

Yurt dışı tedarik süreçlerimizi FCA satınalma organizasyonu ile birlikte yürütüyoruz. Yerel satın almada ise Türk otomotiv sektörünün dışa bağımlılığın azaltılması ve yerlileştirmesi hedefimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. 2020 yılında motor ve şanzıman hariç satın alma faaliyetlerimizin %75’ini yerli tedarikçilerden gerçekleştirerek yerli tedarikçi gelişimine katkı sağlamaya devam ettik.

Yerelleştirmeye orta ve uzun vadeli stratejilerimiz arasında yer veriyoruz. Yerel tedarikçilerle yürüttüğümüz ortak çalışmalarla tedarikçilerin global ölçeğe erişmesine ve rekabetçiliğine destek oluyoruz.

Yılın başarılı tedarikçilerini ödüllendirdiğimizi Tedarikçi Toplantısı ve Ödül Töreni organizasyonu Aralık ayında pandemi önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştirilmiştir. Tedarikçi Toplantısı ve Ödül Töreni’nde başarılı çalışmalarıyla 8 kategoride öne çıkan 18 tedarikçimiz ödüle layık görülmüştür. Ayrıca Su.Per (Supplier Performance) kategorisinde, yıl içerisinde verdikleri değer yaratan teknik önerilerden en yüksek getiri sağlayan 2 tedarikçimize Egea Cross model araç hediye edilmiştir.

Tedarikçi Geliştirme Uygulamaları

Ürün tasarımı, organizasyonel/teknik gelişim, kalite, maliyet iyileştirme, fiziksel ve finansal riskler, üretim süreç iyileştirme, ortak satınalma ve sürdürülebilirlik gibi birçok alanda tedarikçilerimizin gelişimine katkı sağlayacak uygulamalar yürütüyoruz. Tedarikçi geliştirme faaliyetlerimiz ile proaktif ve otonom bir satınalma süreci oluşturmayı hedefliyoruz. Sahip olduğumuz teknik bilgi birikimini tedarikçilerimiz ile paylaşmak adına yıl içerisinde tedarikçilere özel çeşitli eğitim ve etkinlikler organize ediyoruz.

    “2020 yılında, 12 tedarikçi çevre kriterleri bakımından değerlendirilmiş; 119 tedarikçi firmanın finansal risk değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.”

Eskişehir Hattında Co2 Salınımımızı %8 Azalttık

Tedarik Zinciri Direktörlüğümüzün Yerli Malzeme Transport operasyonlarındaki Green Logistics projelerinden biri olan “CO2 salınım azaltma” çalışması devreye alındı. İş ortaklarımızdan Ekol lojistiğin desteği ile gerçekleşene proje ile birlikte Eskişehir hattında çalışan araçlara CNG yakıt ile çalışan dual sistem montajı gerçekleştirildi.

Böylelikle Eskişehir hattında yıllık 9 ton CO2 salınım değerimizi %8 oranında azaltarak, sürdürülebilir çevreye katkı sağlamış olduk. Proje yerel süreçte çalıştığımız diğer bölgelere de kademeli olarak yaygınlaştırılacak.

AVRUPA MILKRUN PROJESİ İLE SEFER SAYIMIZI EMİSYON DEĞERLERİMİZİ AZALTTIK

Avrupa’dan direkt olarak ithal ettiğimiz malzemeler, 7 ülkede toplam 20 tedarikçiden Milkrun tırları ile toplanarak haftalık olarak Tofaş’a sevk edilmektedir. Bu süreçteki tır doluluklarımızı arttırmak ve maliyetlerimizi azaltmak için 2020 başında başlattığımız Avrupa Milkrun projemiz yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın ardından 2020 Haziran ayında devreye girmiştir. Proje kapsamında, python üzerinde, malzeme ihtiyaç zamanlarını gözeterek, minimum mesafe ve maksimum tır doluluğunda Milkrun tır planlaması yapan bir optimizasyon algoritması geliştirilmiş ve Tofaş sistemleri ile entegre edilmiştir. Tedarik Zinciri Geliştirme, Malzeme Planlama, Transport Planlama, Dış Ticaret ve IT ekipleri proje kapsamında birlikte çalıştı. Projenin devreye alınması ile birlikte Avrupa Milkrun sürecinde %5 daha az tır ile sevkiyat sağlanmaktadır. Tır başına kat edilen toplam mesafenin de iyileştirilmesi ile Avrupa Milkrun sürecindeki emisyon değerlerimiz yaklaşık %7 oranında azalmıştır. Projenin toplam kazanımı ise aşağıdaki gibidir:

AKIŞ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

4 yurtdışı tedarikçimizde akış iyileştirme çalışmaları yaptık. Malzemelerini dağıtım merkezi üzerinden ithal ettiğimiz 3 tedarikçimizde dağıtım merkezini aradan çıkartıp, tedarikçiden direk Tofaş’a sevkiyat yapmak üzere malzeme akışı iyileştirmeleri yaptık.

Bu çalışmaların sonunda maliyet kazancına ek olarak, yıllık 58.250 deniz mili ve 136.550 km’lik bir tasarrufa karşılık yaklaşık 150 tonluk bir CO2 emisyonu azaltımı sağlandı.

Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik Risklerinin Yönetimi

Sürdürülebilirlik risklerini yalnız kendi operasyonlarımız için değil, tedarik zincirimizin geneli için de değerlendiriyoruz. Proaktif metotlar kullanarak tedarik zincirinde gerçekleşebilecek çevresel, sosyal ve ekonomik riskleri öngörebilmeyi, yönetmeyi, izlemeyi, gerekli faaliyet planlarını önceden oluşturmayı amaçlıyoruz. Tedarikçilerimize, sürdürülebilirlik risklerinin yönetiminde bilgi sahibi olmaları yönünde ve finansal, operasyonel destek sağlıyoruz.

Tedarikçilerin performansını belirli kriterler doğrultusunda takip ederek değerlendiriyoruz. Hedeflenen performans ve uygulama seviyesine erişmenin tedarikçinin kendisi için de gelişim sağlayıcı bir unsur olduğu yönünde farkındalıklarını artırmaya çalışıyoruz.

Tedarik zincirimizdeki sosyal ve çevresel riskleri etkin ve kapsamlı denetim çalışmalarıyla tespit ediyoruz. Denetimlerin ardından, hazırladığımız gelişim planlarıyla tedarikçilerimizin performanslarını iyileştirmelerine destek veriyoruz. Tedarik zincirimizdeki finansal risklerin tespiti için Finansal Risk Yönetimi Departmanımız, gerektiğinde üçüncü taraf bir bağımsız denetim şirketinden destek alarak, denetimler gerçekleştirmektedir.

“2020 yılında, 12 tedarikçi çevre kriterleri bakımından değerlendirilmiş; 119 tedarikçi firmanın finansal risk değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.”