2020 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
İnsan Hakları

Tofaş’ın ana hissedarı olan Koç Holding’in tarafı olduğu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi doğrultusunda bu ilkelere %100 uyumlu hareket ediyoruz. İnsan hakları konusu Tofaş’ta Yönetim Kuruluna bağlı Tofaş Etik Kurulu tarafından yönetilirken bayilerimiz ve tedarikçilerimizin de aynı ilkelere uyumu konusunda hassasiyet gösteriyoruz.

Çeşitliliğin kurum içi zenginliğimizin kaynağı olduğunu düşünüyoruz bu nedene insan hakları yaklaşımımızın en önemli bileşenlerinden birisini çeşitlilik konusu oluşturmaktadır. Bu nedenle, işe alım ve diğer insan kaynakları süreçlerimizde çalışanlarımızı sadece bilgi, yetenek ve becerilerine göre değerlendiriyoruz. Hiçbir sürecimizde yaş, cinsiyet, inanç, etnik köken gibi sebeplerle ayrımcılığa uğramamaktadır. Ücret politikamızda da “eşit işe eşit ücret” politikasını benimser, aynı değerde bir iş için tüm çalışanlarımıza eşit olanaklar sağlarız.

İşveren olarak Tofaş, çocuk işçi çalıştırma, zorla ve zorunlu çalıştırma, çalışan hakları ihlali ve ayrımcılık gibi konulara asla müsaade etmemekle beraber bu anlayışın tedarik zincirinin tümünde aynı hassasiyetle gerçekleştirilmesi konusunda büyük özen gösterir. Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızın tümünden insan hakları konusunda Tofaş ile özdeş ilkeler doğrultusunda hareket etmelerini bekleriz.

Çalışanlarımızın sendikal haklarının korunmasını takip eder şirket yönetimi ile olan ilişkilerinde sağlıklı bir yapı içinde temsil edilmelerine önem veririz. Çalışanlarımızın toplu sözleşme ve örgütlenme haklarını özgürce kullanmaları olanak tanırız ve sendikal hakların kullanımı konusunda aynı hassasiyeti tedarikçi ve iş ortaklarımızın göstermesini bekleriz.

“2020 yılı itibarıyla çalışanlarımızın %77’si toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışmaktadır.”

Koç Topluluğu’na bağlı olan şirketimizin bünyesinde çalışmaya başlayan tüm çalışanlarımız Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’na üye olmakta, saha çalışanları ise Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’na üye olabilmektedirler.

Ayrıca çalışanlarımız ve aileleri Koç Topluluğu şirketleri çalışanlarının faydalanabildiği Koç Ailem Programı’ndan ve topluluğa özgü özel sağlık sigortasından faydalanabilmektedirler. Saat ücretli Tofaş çalışanlarının tamamı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan %100 şirket katkısı ile faydalanmaktadır. Çalışanlar tercihe göre eş veya çocuklarını sigortaya dâhil edebilmektedir ve 2020 yılında 5.845 çalışan ve 7.171 aile üyesi TSS kapsamına dâhil edilmiştir.

Çalışanlarımızın çocuklarının eğitim hayatlarını desteklemek amacıyla 2011 yılında başlattığımız “Tofaş’tan Öğrenime Bir Destek Daha” burs uygulamasından yararlanan çocuk sayısı 2020 yılında 2.443’e ulaştı.