2020 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
Kalite

FCA ürün ve hizmetlerinin üstün kalite normlarında gerçekleşmesini hedefleyen Küresel Kalite Sistemi kalite stratejilerimize yön vermektedir. Yasal ve sektörel mevzuatlara uygun nitelikler içeren ürünlerimizin fiziki normalar açısından güvenilir ve rakiplerine göre yüksek performanslı olmasını önemsiyoruz.

Güncel eğilim ve beklentileri karşılayabilmesi, ISO 9001:2015 güncellemelerindeki gereklilikleri içerebilmesi amacıyla, vizyonumuz, kurum kültür ve değerlerimiz doğrultusunda kalite politikamızı güncelledik.

Müşteri odaklılığı merkezimize alarak temel prensiplerimizi yedi ana başlıkta özetlemeye çalıştığımız ve “Q”uality vurgusunu yaptığımız şematik gösterimimiz ile kalite politikamızı destekledik. 

Olası risklere müdahale kapasitemizi ve yönetim kalitemizi güçlendirmek adına üretim süreçlerimizi çok sayıda yönetim kalite ve standardını takip ederek gerçekleştiriyoruz. Bu standartları uygulamaktaki performansımızı sertifikasyon, dış denetim ve doğrulama çalışmalarla değerlendiriyor ve iyileştirme yönünde adımlar atıyoruz. Tüm iş süreçlerimizi WPI (Work Place Integration - İş Yeri Entegrasyonu) metodolojisi ile baştan sona izleyerek risklerin önüne geçiyoruz. Tedarik zincirimizde yer alan kimyasallar ve yasaklı maddelerin kontrolünü IMDS Programı ile kontrol ediyoruz.

GARANTİ HARCAMA TAHMİN MODÜLÜMÜZ QUALITY WORLD’DE YAYINLANDI

Kalite ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörlüğü’müz tarafında geliştirilen Garanti Harcama Tahmin Modülü ile ilgili çalışma Quality World dergisinin Temmuz-Ağustos 2020 sayısında ilham veren vaka analizi olarak yayınlandı.

2019 Uluslararası Kalite Ödülleri’nde İyileştirme Sistemi kategorisi birincisi olan çalışma otomotiv sektöründe yapay zekâ ve veri bilimi kullanarak daha kaliteli ve müşteri beklentilerini daha çok karşılayan ürünler oraya koymayı hedefliyor. Yapay zekâ ve veri bilimi kullanımı, mevcut veriler ile gelecekte oluşabilecek olası kalite problemleri hakkında daha doğru tahminler yapmaya yarıyor. Bu şekilde öngörülen problemler için üretim sürecinin erken aşamalarında daha etkili çözümler ortaya konabiliyor, müşteri memnuniyetini daha araç müşteriye ulaşmadan sürdürülebilir kılıyor.

KALİTE LİTERATÜRÜNE KATKI

2020 yılı içinde Tofaş’ta gerçekleştirilen kalite çalışmaları ile ilgili makaleler yazıldı ve yazılan makaleler farklı alanlarda dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinde yayınlandı.

Bu yayınlar:

1)   Yayın Adı: A decision support system for proactive failure prevention: a case in a leading automotive company

      Yayın İçeriği: Bu çalışmada, otomotiv sektöründeki üretim karmaşasınız ortaya koyarak, otomotiv üretimdeki iş istasyonlarındaki arıza riskinin tahmini ve miktarının belirlenmesi için çok özellikli bir karar destek sistemi (DSS) geliştirmeyi amaçlamaktadır.

      Yazarlar: Armağan Altınışık/Kalite Mühendislik Müdürü, Özcan Çavuşoğlu/Kalite Metot & Planlama Yöneticisi

      Yayınlandığı Dergi: Journal of Enterprise Information Management/29.01.20201

 

2)   Yayın Adı: The seven-step failure diagnosis in automotive industry

      Yayın İçeriği: Karmaşık ve işlevler arası tanı için yedi aşamalı yaklaşım, evrensel problem çözme yaklaşımının ilk iki aşamasına dayalı olarak geliştirilmiştir.

      Yazarlar: Armağan Altınışık/Kalite Mühendislik Müdürü

      Yayınlandığı Dergi: Measurement Journal - Elsevier /29.06.2020

3)   Yayın Adı: A comparison of off-line laser scanning measurement capability with coordinate measuring machines

      Yayın İçeriği: CMM ve Laser tracker ölçüm sistemleri yetenek ve belirsizlik karşılaştırmalarının BIW (complete body) üzerinden gerçekleştirilmesi

      Yazarlar: Armağan Altınışık /Kalite Mühendislik Müdürü, Emre Bolova/Ürün Kalite Mühendislik Uzmanı

      Yayınlandığı Dergi: Measurement Journal - Elsevier/20.07.2020

4)   Yayın Adı: Failure prediction in electrical connector assembly: a case in automotive assembly process

      Yayın İçeriği: Elektrik konektörü bağlantı prosesi kompleksitesi için, kritik faktörleri tanımlamak, önceliklendirmek ve doğrulamak

      Yazarlar: Armağan Altınışık /Kalite Mühendislik Müdürü, Utku Yıldırım/Üretim Kalite Mühendislik Uzmanı

      Yayınlandığı Dergi: Assembly Automation/18.09.2020

TİCARET BAKANLIĞI YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜ BELGESİ (YYS) :

Ticaret Bakanlığı tarafından dış ticaret faaliyetinde bulunan firmalara gümrük işlemlerinde kolaylıklar ve pozitif ayrıcalıklar tanıyan uluslararası geçerliliğe sahip YYS statü belgesini 2014 yılında almaya hak kazanmıştık.

YYS yükümlülüklerimiz gereği Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından her 5 yılda bir gerçekleştirilen “yerinde inceleme denetimi” başarıyla sonuçlandırdık.

Buna ilave olarak Ticaret Bakanlığı tarafından 2019 yılından bu yana yürütülen “İmalatçı İhracatçılar için İthalatta Yerinde Gümrükleme” projesinin Türkiye’deki ilk pilot uygulamasını Ticaret Bakanlığından gelen talep ile biz gerçekleştirdik. Mevzuatın hazırlık aşamasından ulusal uygulamaya geçilene kadar sürecin tamamında sağladığımız katkı nedeniyle, anılan Bakanlık tarafından tarafımıza Teşekkür Belgesi takdim edildi.

Bununla birlikte, Otomotiv Sektöründeki ilk, Ülke çapında da öncü uygulayıcılardan biri olduğumuz “ithalatta yerinde gümrükleme” ve “ihracatta yerinde gümrükleme” yetkileri için, başvuru ve denetim süreçleri başarıyla tamamlanmıştır. Bu sayede ithal malzeme temin ve ihracat süreçlerimizde esneklik, maliyet - zaman tasarrufu ve işlemlerde yalınlaşma sağlanmıştır.

SANAYİ BAKANLIĞI TSE COP DENETİMİ:

8-12 Haziran tarihleri arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına TSE ile yürütmüş olduğumuz periyodik Conformity of Production (Üretim Uygunluğu) denetimimizi başarılı bir şekilde sonuçlandırmış olup, Uygunluk Beyanı sertifikamızı almış bulunmaktayız. Sertifikamızın 2 yıl boyunca geçerliliği bulunmaktadır.

Detaylı denetim hazırlıkları ve denetim sırasındaki hızlı ve tatmin edici geri dönüşler ile çok başarılı bir denetim geçirdik.

Covid-19 pandemisi nedeniyle denetimimizi uzaktan gerçekleştirerek, CoP Denetiminde yeni bir seviyeye ulaşmış bulunmaktayız.

KALİTE GÖSTERGELERİMİZDE FCA’NIN EN İYİSİ OLDUK

Bağımsız araştırma firmaları tarafından yapılan Yeni Araç Müşteri Anketi (NCBS: New Car Buyer Survey) 2020 yarıyıl sonuçlarına göre Ticari aracımız QUBO modeli tüm modeller arasında en yüksek kalite skoruna sahip birinci çeyrekte (1. Quartile) yer almıştır.

İlk Seferde Üretim Onay Kalite Göstergesi (FTC: First Time Capability) 2020 yıl sonu değerlerine göre binek modellerimiz FCA EMEA bölgesindeki en iyi model seviyesine ulaştı.

Müşteri gözüyle yapılan Fonksiyonel ve Dinamik araç kalite değerlendirme performansı 2020 yıl sonu değerlerine göre Tofaş, FCA EMEA bölgesindeki en iyi fabrika seviyesine ulaştı.

Araç Gövde Geometrisi kalite değerlendirme 2020 yıl sonu sonuçlarına göre Egea Sedan modelimiz FCA EMEA bölgesindeki en iyi 2. model seviyesine ulaştı.

CONNECTED SUPPLIER İLE CQI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDUK

Dünyanın en önemli Kalite Enstitülerinden olan The CQI (Chartered Quality Institute) tarafından düzenlenen 2020 Uluslararası Kalite Ödülleri Sistem İyileştirme Kategorisi’nde “Connected Supplier” projemiz birincilik ödülüne layık görüldü. 5 farklı ülkeden katılan 10 projenin yarıştığı kategoride birinci seçilen projemiz ile ortaya koyduğumuz yaratıcı ve özgün bakış açısı jüriyi etkileyen noktalar oldu. Geçen sene aynı kategoride bu kez Garanti 4.0 Tahminleme Sistemi projemiz birincilik ödülüne layık görülmüştü.

Dijital Kalite Yönetimi

Tüm yeni proje ve seri üretim süreçlerine ait veriler Tofaş’ın kalite verilerini yönettiği dijital platformda yer almaktadır. İçerisinde entegre şekilde WCM QCS (Dünya Klasında üretim/ Kalite Kontrol) araçlarının yer aldığı bu platform üzerinden şirket içi ve şirket dışı 40’ın üzerindeki hata kanalı yönetilebilmektedir. Olası risklerin de yönetimi aynı sistem üzerinden yapılmaktadır.

Bu yazılımı kullanmamız bize;

WCM QCS aktivitelerinin dijital ortamda yönetilmesi gibi avantajları sağlamaktadır.

Dünyanın en önemli Kalite Enstitülerinden olan The CQI (Chartered Quality Institute) tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’da 27 Kasım’da düzenlenen Uluslararası Kalite Ödülleri dünya genelinde 10 farklı ülkeden, 103 projenin, 7 ana kategorideki katılımlarıyla gerçekleşti ve Tofaş Kalite Ekibi, “Geliştirme Sistemleri” kategorisinde uluslararası rakiplerinin önünde birinciliği göğüsledi.

Geliştirilen Garanti 4.0 Tahminleme Sistemi ile ortaya konulan ileri seviye bir Makine Öğrenmesi ve Kalite 4.0 uygulaması tüm jüri üyeleri tarafından örnek bir proje olarak gösterilmiştir.

2017 yılından beri Kalite Direktörlüğü bünyesinde, “Dijitalizasyon” bir strateji olarak ele alınmaktadır. Bu stratejinin ana amaçları; 

Bu kapsamda, uzun vadede belirlediğimiz kalite hedeflerine ulaşabilmek için, kalite direktörlüğü ve diğer üretim birimleri ile birlikte; 

 yürütülmektedir.

Kalite Risk Yönetimi

ISO 9001:2015 revizyonunun getirdiği bakış açısı ile tüm süreçler için tanımlanan risk ve fırsat değerlendirme metoduna göre riskler belirlenmekte, gerekli faaliyetler alınmakta ve takibi yapılmaktadır. Belirli aralıklarla gözden geçirmeler düzenli olarak yapılarak, yeni risk ve fırsatlar belirlenmeye devam etmektedir.

Tüm süreçlerimiz için tanımlanan risk ve fırsatlar ISO 9001:2015 revizyonuna göre belirlenmekte ve buna uygun faaliyetler ve takip işlemleri yerine getirilmektedir. Belirli aralıklarla yapılan düzenli gözden geçirmeler ile yeni risk ve fırsatlar değerlendirilmektedir.

Kalite Direktörlüğü ve diğer bilimlerde yer alan kalite yönetimini ilgilendiren tüm süreçleri stratejik bakış açısı ile Hoshin Kanri metodolojisi ile analiz etmekteyiz. Söz konusu süreçlerdeki potansiyel riskleri, yaratacağı etkileri ve alınması gereken önlemleri değerlendirerek süreçlerin risk olgunluk seviyelerini düzenli olarak takip ediyoruz.

Paydaş Katılımı

Tofaş değer zincirinde yer alan paydaşlarının Tofaş’ın iş etiği ve çalışma normlarını benimsemeleri ve sürekli gelişim odaklı olması konusunda çalışmaktadır. Değer zincirimiz en önemli unsuru olan tedarikçilerimizin ürün ve hizmet kalitesini geliştirmek için çaba göstermekle beraber özel önem atfetmekteyiz.

Bu amaçla gerçekleştirdiğimi Connected Supplier etkinliği kalite problemleri için düşük maliyetli teknolojik çözümler başlığı altında gerçekleşmiş ve tedarikçilerimiz yoğun katılım göstermişlerdir.