2020 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
Ar-Ge Yönetimi

Küresel ölçekte rekabetçi ürün ve teknoloji geliştirme merkezi olma hedefi doğrultusunda ar-ge yönetimimiz mevcut teknolojileri değişen ihtiyaçlara göre geliştirmekte ve yeni teknolojileri hızla uygulamaya kazandırmaktadır. Pazar ihtiyaçlarına hitap eden yeni ürünlerin başarıyla hayata geçirilip pazara sunulması ve mevcut ürünlerimizin de beklentiler doğrultusunda sürekli iyileştirilmesi bu stratejinin ürünüdür.

Tofaş Ar-Ge Merkezi’nin üniversiteler, ortak tasarımcı olan tedarikçiler ve mühendislik firmaları ile yaptığı işbirlikleri ve bu network içeresinde gerçekleştirilen faaliyetler Tofaş’ın sürdürülebilirlik kültürünü ve sürdürülebilirlik amaçları doğrultusunda geliştirdiği işbirliklerine verdiği önemi göstermektedir. 2020 yılında stratejik öncelikli olarak belirlenmiş teknoloji alanlarında hem Tofaş bünyesinde hem de üniversite-sanayi iş birliğiyle geliştirilen araştırma projelerine destek verilmiştir.

Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayii işbirliği ile yetiştirilmesi, doktoralı araştırmacı istihdamının teşviki ve üniversite-sanayii işbirliğinin geliştirilmesi 2023 yılı hedefleri arasında yer almakta ve bu kapsamda TÜBİTAK tarafından 2244 Sanayi Doktora Programı çağrısı açılmıştır. Bu program çerçevesinde, aşağıda belirtilen projeler için Tofaş Ar-Ge Merkezi’nde 18 doktora öğrencisinin istihdam edilmesi planlanmıştır.

Ayrıca Tofaş 2020 yılında 12 tedarikçi firma ile TÜBİTAK ve H2020 destekli otomobil tasarımı geliştirme projelerinde çalışmıştır.

Çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik ve yetkinlik Ar-Ge Merkezimizdeki çalışmalarımızda esas aldığımız 3 temel bileşendir. Çalışmalarımızın kilometre taşı olan bu bileşenleri uzun vadeli ve kısa dönemli hedefler ile takip ediyoruz.

Hem ekonomik değer yaratmak hem de rakiplerinden ayrışmak adına bilgi ve teknoloji üretebilmenin günümüz dünyasında en önemli unsurlardan biri olduğunun farkındayız. Bu amaçla, dünyadaki güncel teknolojileri yakından takip ediyoruz ve bu teknolojilerin gelişiminin bir parçası olarak katkımızı sunuyoruz. Teknolojik üstünlüğü ve yenilikçiliği bir araya getiren tasarım detaylarını ön plana çıkarmak için binek ve ticari araçlar geliştirirken tasarım süreçlerini ar-ge çalışmalarına entegre ediyoruz. Fiorino, Doblò ve Egea modellerinin iyileştirme ve geliştirilmesi ve FCA ar-ge projelerine 2020 yılında yoğunlaşılmıştır. 2019 yılında başlayan Yeni Egea modeli geliştirme (MCA) sürecine devam edilmektedir.

Tofaş Ar‑Ge Merkezi’nde 2020 yılına kadar araç konsepti, stil, gövde, iç tasarım, süspansiyon, motor, emisyon, titreşim ve akustik alanlarında tamamlanan tasarım ve test altyapı yatırımlarının toplamı 58 milyon Euro’yu aştı. 2019 yılında devreye aldığımız 10 milyon Euro’luk yeni test alanları ile Ar‑Ge Merkezimiz, daha rekabetçi ürünler geliştirme yetkinliğini artırmıştır.

“Ar-ge harcamalarına geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık %53’lük bir artışla 2020 yılında 575 milyon TL kaynak aktardık.”

Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı BUSİAD ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) işbirliği ile yürüttüğümüz Yaz Dönemi Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı’na 2020 yılında da devam ettik. Tofaş Akademi de programa program ortağı olarak destek verdi.

Araç geliştirme sahasında Avrupa’yla rekabet edebilir seviyede bir altyapı oluşturan Tofaş Ar-Ge Merkezi, toplam 20.110 m²’lik laboratuvar ve ofis alanı ile yaklaşık 579 çalışana sahiptir. Tofaş Ar-Ge Merkezi; bünyesindeki laboratuvarların yüksek teknolojisi ve çeşitliliğiyle FCA’nın Avrupa’daki en büyük ar-ge merkezlerinden biridir. Tofaş Ar-Ge Merkezi istihdamında, yüksek lisans ve doktora eğitimi almış çalışanlara öncelik veriyoruz.

2008 yılında Ar-Ge Merkezi’nde çalışan yüksek lisans ve doktoralı personel sayısı 64 iken bu sayı 2020 yılında 113’e yükselmiştir. Ar-Ge Merkezi’ne yüksek lisans ve doktoralı personel istihdamına öncelik verilmektedir. 2020 yılı itibariyle Tofaş ar-ge çalışanlarının 16’sı doktora, 27’si yüksek lisans programlarına devam etmektedirler.

Türkiye’nin ürün geliştirme merkezi olarak uluslararası tanınırlığının artması ve gelişebilmesi için ön koşullardan biri, ar-ge değer zincirinin tüm unsurlarının birlikte ele alınmasıdır. Tofaş; ortak tasarım geliştirme, yerel mühendislik firmalarının örgütlenmesi ve üniversitelerle işbirlikleri konularına özel önem vermektedir. Üniversite-sanayi iş birliği projelerini, teknoloji geliştirme çalışmalarına paralel olarak yürüten Tofaş Ar-Ge Merkezi, son 16 yılda 18 farklı üniversiteyle yaklaşık 137 projede ortak çalışmıştır.

Tofaş Ar-Ge Merkezi’nde TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli olarak gerçekleştirilen pek çok araştırma projesinde, FCA Araştırma Merkezi ve yabancı tasarım merkezlerinin yanı sıra, çeşitli üniversitelerin öğretim üyeleriyle iş birliği yapılmaktadır. İçinde yer aldığı AB araştırma projeleri sayısını 26’ya çıkaran Tofaş Ar-Ge Merkezi, bu projeler kapsamında 200’ü aşkın uluslararası proje ortağıyla çalışmıştır.

Tofaş Ar-Ge Merkezi, katma değer sağlayan yeni projeler ve yenilikçi fikirlerle patent başvuru sayısını her yıl artırmayı hedeflemektedir. Yenilikçi çalışmalar sonucunda, 38 adet yeni yurt içi patent başvurusu, 43 adet patent tescili ve 19 adet uluslararası patent başvurusu, 6 uluslararası patent tescili gerçekleştirilmiştir.

Kabinli Taksi Projesi Fiat ve BiTaksi, Koronavirüs salgınına karşı toplum sağlığını korumak amacıyla Türkiye’deki ilk ‘Kabinli Taksi’ projesini hayata geçirdi. Tofaş Ar‑Ge Merkezi’nde, sürücüleri ve yolcuları virüsten koruyacak özel bir izolasyon sistemi geliştirildi.

Buna göre, aracın sürücü ve yolcu bölümlerini birbirinden tamamen ayıran panel, bağımsız hava filtreleriyle destekleniyor. Böylece, klima sistemindeki hava alışverişi de filtrelenmiş oluyor. Kullanılan filtre, 0,05 mikron boyutunda mikroorganizmaları ve partikülleri tutabildiğinden, 0,10 mikron boyuta sahip Covid-19 virüsünün de geçişine engel oluyor.

Light Sealer Üretim işlemlerinde sızdırmazlık ve anti-korozyon amaçlı kullanılan bej macun ürününün yoğunluğu, Light Sealer projesi kapsamında iyileştirilerek 1,45 g/cm2 den yeni bir formülasyonla 1,35 g/cm2 civarına çekilmiş ve malzeme, hat ve kalite onayları alınmıştır. Projenin Boya geliştirilmesi sırasında 2 farklı tedarikçi ile Tofaş Kalite, Ar-Ge, Satın Alma ve üretim birimleri beraber çalışarak malzemenin içine glass bubble eklenmesi sonucu araç başı 0,67 kg ağırlık düşüşü ve ortalama 0,3 € maliyet avantajı sağlanırken, macun balonu gibi tamir gerektiren kalite problemlerinin önüne geçilmiştir.

Ar‑Ge Merkezi’nde TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli olarak gerçekleştirilen pek çok araştırma projesinde, FCA Araştırma Merkezi ve yabancı tasarım merkezlerinin yanı sıra, çeşitli üniversitelerin öğretim üyeleriyle iş birliği yapılmaktadır. 2020 yılında Tofaş REVOLUTION, LEVIS ve ECOFACT H2020 projelerinin kabulünü alarak içinde yer aldığı AB araştırma projeleri sayısını 26’ya çıkarmıştır. Tofaş Ar‑Ge Merkezi, bu projeler kapsamında 200’ü aşkın uluslararası proje ortağıyla çalışmıştır. Tofaş Ar‑Ge Merkezi, katma değer sağlayan yeni projeler ve yenilikçi fikirlerle patent başvuru sayısını her yıl artırmayı hedeflemektedir. Yenilikçi çalışmalar sonucunda, 38 adet yeni patent başvurusu gerçekleştirilmiştir. Tofaş Ar‑Ge Merkezi; 2020 yılı içerisinde yoğun olarak Fiorino, Doblò, Egea modellerinin iyileştirme Ar‑Ge faaliyetlerini yürütmekle beraber Tofaş ar-ge mühendisleri Jeep® Compass, Fiat 500 BEV, Maserati ve MOPAR FCA Ar‑Ge projelerine de destek vermiştir. Yeni Egea modeli geliştirme (MCA) projesinin ilk fazı seri üretimde devreye alınmış olup 2. faz için çalışmalar yürütülmektedir. Doblò ve Fiorino modellerinde kullanılan motorların önümüzdeki yıllarda devreye girecek yeni emisyon gerekliliklerini karşılaması adına ar-ge faaliyetleri başlatılmıştır. Doblò, Egea ve Fiorino modellerinin rekabetçiliğini artırmak üzere yapılan geliştirme faaliyetlerine devam edilmiştir. Geliştirme faaliyetleri 2021 yılında da sürdürülecektir.