2020 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
İş Sağlığı ve Güvenliği

Dünya Klasında Üretim (WCM) yönetim modelinde iş sağlığı ve güvenliği ilk sırada yer alır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarımızla FCA bünyesinde Tofaş olarak örnek uygulamalar gerçekleştiriyoruz. İş sağlığı ve güvenliği konusundaki uygulamalarımızı yerinde incelemek için birçok yabancı ve yerli firma ve devlet kurumları fabrikamızı ziyaret etmektedir.

Sağlık ve İş Güvenliği Müdürlüğü’ne bağlı İş Güvenliği ve Yangın Güvenliği Yöneticiliği birimi İş Sağlığı ve Güvenliği konularının yönetimini gerçekleştirmektedir. Tofaş İSG Politikası, WCM İŞ Güvenliği Standardı, ISO45001, OHSAS 18001 CA İş Güvenliği Standartları ve Tofaş Yüklenici Firma Yönetimi metodolojileri ile desteklenmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında Dünya Klasında, Proaktif ve Yalın İş Güvenliği yaklaşımını benimsiyoruz. Sınırlarımızda bulunan tüm insan kaynağını yaralanmalar ve sağlık bozulmalarından korurken güvenli çalışma alanları ve güvenli davranış gösteren çalışanlarımız ile sürdürülebilir iş güvenliği kültürünü norm haline getirmeyi hedefliyoruz.

Tofaş İstanbul ve Bursa olarak, bu yılki Entegre ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 Standartları Belgelendirme Denetimi bulunduğumuz koşullar göz önünde bulundurularak saha ve doküman kontrolleri remote (uzaktan) olarak başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Bu yılki denetim ile birlikte, OHSAS 18001:2007 standardının geliştirilerek yayınlanan ISO 45001:2018 standardı kapsamında yeni belgemizi almaya hak kazandık. ISO 45001 standardı ile, yönetimin liderliği; yönetim sistemini etkileyecek risk ve fırsatların yönetimi; çalışanların ve ilgili tarafların beklentilerinin alınması, katılım ve danışılmalarının sağlanması, yüklenicilerin İSG riskleri ile değişikliklerin yönetimi maddeleri ön plana çıkmaktadır. 

“Dünya Klasında İş Güvenliği faaliyetlerine başladığımız 2006 yılından bu yana Kayıp Günlü Kazalanma (LTA) frekansını %96 oranında iyileştirdik.”

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim ve Uygulamaları

İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilinç ve farkındalık düzeylerinin artırılması için sadece çalışanlarımız için değil müteahhit firmalar için de eğitimler organize ederek, çeşitli uygulamalar ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesi ve yaygınlaşmasını sağladık.

“2020 yılında 4201 Tofaş çalışanına 35.184 kişi*saat; 1741 müteahhit firma çalışanına 1306 kişi*saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdik.”

İş Güvenliği Simülasyon Eğitim Alanı (DOJO)

Çalışma alanındaki risklerin, kurulan ekipmanlar ve simüle edilmiş istasyonlar yardımıyla çalışanlara aktarılmasını amaçlıyoruz. 2020 yılında, 14.004 kişi*saat DOJO eğitimi verdik.

Sanal Gerçeklik (VR) ile Denetim Sertifikasyonu

Çalışanların sahadaki riskleri tespit edebilme kabiliyetlerini ölçmeyi ve aynı seviyeye getirebilmeyi amaçlıyoruz. Uygulama kapsamında, belirli uygunsuzluklar bulunan gerçek üretim sahasından bir kesitin yer aldığı üç boyutlu sanal ortamda çalışanlar denetim gerçekleştiriyor. Bulunan riskler puanlanarak belirli puanı geçen çalışanlar denetçi olarak onaylanıyor.

Müteahhit Firma Yönetim Prosedürü

Oluşturulan talimatlar ile müteahhit çalışmalarının proaktif olarak ele alınmasını, çalışma başlamadan önce tüm kuralların belirlenerek daha sağlıklı hale getirilmesini ve denetimini amaçlıyoruz.

İş Güvenliği Forum Tiyatro ve Drama Eğitimleri

Güvensiz davranışların sıfırlanabilmesi ve iş güvenliği kültürünün güçlendirilmesi amacıyla kullanılan interaktif eğitim yöntemleridir. Çalışanların oyunun bir parçası olarak iş güvenliği konusunda öğrenme deneyimi yaşaması sağlanıyor.

Dikkat ve Algı Testi (Viyana Test)

Test yardımıyla iş makinesi operatörlerinin, bakım personelinin, kalite kontrol personelinin ve test şoförlerinin; dikkat, algı, konsantrasyon ve motor becerilerinin ölçümünü hedefliyoruz.

İş Güvenliği Kaptanı

8-15 kişiden oluşan üretim takımlarında iki hafta boyunca iş güvenliği sorumluluğunun saha çalışanları tarafından üstlenildiği bir uygulamadır. Görevlendirilen kaptanlar, görev süreleri boyunca kendilerine özel hazırlanan şapka ve kol bantlarını taşıyarak, bir yandan işlerini yaparken diğer yandan muhtemel çalışma alanı uygunsuzluklarını ve güvensiz davranışları gözlemliyor.

İş Güvenliği Resim Yarışması

İş güvenliği kültürünü desteklemek amacıyla her sene düzenlenen iş güvenliği resim yarışması ile çalışanların çocuklarına ulaşmayı hedefliyoruz. Yarışmaya katılan çocukları, aileleriyle birlikte fabrikaya davet ediyor ve çeşitli ödüller veriyoruz. Çizdikleri resimler fabrikada sergileniyor.

Takım Flamaları

Üretim takımlarının çalışma alanlarına iş güvenliği ile ilgili flamalar asarak kazasızlığı özendiriyoruz. Takımda herhangi bir iş kazası gerçekleşmemişse mavi, gerçekleşmişse turuncu flama asılıyor.

Covid-19 Pandemisi

Hepimizin büyük belirsizliklerle karşılaştığı pandemi sürecinde koruyucu önlemler ve hayata geçirdiğimiz yenilikçi uygulamalarla öncelikle çalışanlarımızın sağlığını korumayı hem de kendisinin ve çevresindekilerin içinde bulunduğu süreci iyileştirmeyi amaçladık.

Hedeflediğimiz amaç doğrultusunda hedef kitlemiz olan ofis ve saha çalışanları, risk grubunda olan çalışanlar, çalışanların aileleri ve bir arada çalıştığımız alt işveren çalışanlar için henüz ülkemizde vakalar başlamadan Pandemi Kurulu kurularak başta yurtdışında çalışan ve yurtdışına seyahat eden çalışanlarımız için gereken önlemler alınmaya başlandı. İletişim çalışmaları ve tedbir amaçlı hijyen önlemleri alınmaya başlandı. Ülkemizde de vakaların görünmeye başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, işyeri hekimlerimizin görüş ve önerileriyle çalışanların ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli takip edilerek aşağıdaki başlıklar altında adım adım aksiyonlar alındı.

Covid Kaptan Uygulaması

Kaptanlık sistemi ile beraber iş güvenliği alanında elde ettiğimiz proaktif yaklaşımımız ve kültürümüzü pandemi sürecine uyarladık. Covid kaptan uygulaması uzaktan eğitim ve raporlamalarımız ile devreye alındı.

Saha çalışanlarımız eğitim alıp dönüşümlü olarak birer hafta boyunca kurguladığımız pandemi kontrol listesini kendi çalışma alanında denetimlerini gerçekleştirerek raporladı. Bu sayede sahada kendi kendini denetleyen bir yapı kuruldu. Sonuçlara baktığımızda, pandeminin ilk üç ayında gördüğümüz, pandemi kaynaklı güvensiz davranışların %90’ı bertaraf edildi. Ayrıca çalışanların kendi kendini denetleyen otonom gözlem ve raporlamaları ile beraber sağlıklı bir pandemi kültürü oluşturuldu.

Bu sayede çalışanların kaygı ve stresi güvenli çalışma ortamlarımız ve pandemi kaynaklı güvensiz davranışların elimine edilmesi ile iyileştirildi.

Sağlık Hizmetleri

Sosyal Olanaklar

Finansal Destek