2020 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
İnovasyon

Direkt veya dolaylı olarak paydaşlarımızla etkileşim halinde olduğumuz tüm konularda “sürdürülebilir gelecek” anlayışımıza uygun hareket ediyoruz ve sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşma konusunda inovasyonu bütün süreçlere entegre ettiğimiz bir değer olarak görüyoruz.

İnovasyon kapsamında mevcut modellerin iyileştirme ve geliştirmesi ile yeni model geliştirilmesi alanlarında çalışmalar yürütmekteyiz. 2020 yılında dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek, alt yapı ve veri tabanlarını iyileştirmek üzere projeler gerçekleştirdik ve kullanım vaka örneklerini hayata geçirdik. Bunlar dışında kurum içi girişimciliği ve inovasyonu teşvik eden programlar oluşturuyoruz. Tofaş’ı geleceğe taşıyacak yenilikçi ve yaratıcı iş fikirlerine ulaşmaya ve bu fikirleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Açık inovasyon çalışmalarımız kapsamında işbirliği geliştirebileceğimiz yeni girişimlerle tanışıyor, kurum dışı yenilikçi fikirleri de değerlendiriyoruz.

Mevcut modellerin iyileştirmesi ve yeni modeller geliştirilmesi alanında yapılan çalışmalara inovasyon faaliyetleri kapsamında devam edilmektedir. Devam edilen dijital dönüşüm çalışmalarıyla çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirildi, alt yapı ve veri tabanlarını iyileştirmek üzere projeler ve kullanım vaka örnekleri hayata geçirildi. Tofaş’ı geleceğe taşıyacak yenilikçi ve yaratıcı iş fikirlerini hayata geçirmek adına kurum içi inovasyonu teşvik eden programlar düzenliyor, kurum dışında ise işbirliği geliştirebileceğimiz potansiyel girişimleri ve yenilikçi fikirleri değerlendiriyoruz.