2020 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
Kurumsal Yönetim Yapısı

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği İlkeleri gereği kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi hesap verilebilir, şeffaf, adil ve sorumlu bir anlayışla gerçekleştiriyoruz. Bu ilkelerin sürdürülebilirlik faaliyetlerimize her düzeyde yansıması için çalışıyor ve bu faaliyetler sonucu elde edilen performans değerlerini ölçümleyerek kamuoyu ve paydaşlarımızla şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz.

Yönetsel uygulamalarımızı geliştirmek adına yaptığımız çalışmaların sonucu olarak Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuz 2020 yılı içerisindeki faaliyetlerin değerlendirilmesi sonrasında 9,26 olarak devam etmektedir.

Tofaş Yönetim Kurulu, 10 üyeden meydana gelmektedir. Bu üyelerin 2’si bağımsız üye olmakla beraber, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevleri farklı kişiler tarafından yerine getirilmektedir. İcradan sorumlu tek üye olan CEO, doğrudan Yönetim Kurulu’na raporlama yapmaktadır.

Risk yönetimi, erken uyarı ve kontrol sistemlerinin işlerliğinin sağlanması, stratejik eğilimlerin belirlenerek yönetilmesi, kurumsal hedeflerin belirlenmesi, kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanması ve bu alanda beklenen performansın gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar CEO ve şirket üst yönetiminin sorumluluğu altındadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi, Yönetim Kurulu’na bağlı yapılar olmakla beraber Yönetim Kurulu faaliyet etkinliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.

Tofaş kurumsal yönetim yapısı hakkında detaylı bilgiye tofas.com.tr/YatirimciIliskileri/KurumsalYonetim adresinden ya da ir.tofas.com.tr/2020 adresi üzerinden interaktif olarak da yayınladığımız 2020 Tofaş Faaliyet Raporu’ndan ulaşabilirsiniz.