2020 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
Enerji Verimliliği ve Emisyonlar

Hem tedarik zincirimizde yer alan paydaşlarımız hem de FCA ile iklim değişikliğiyle mücadele için beraber çalışmalar yürütüyoruz. Üretim süreçlerimizde gerçekleştireceğimiz uygulamalardaki iyileştirmelerin en hızlı etki yaratabileceğimiz alanlar olması sebebiyle enerji verimliliği ve emisyon azaltım faaliyetlerine önem veriyoruz. Ürünlerimizin enerji ve emisyon yoğunluğunu her yıl düşürerek, iklim değişikliği ile olan mücadelede sorumluluğumuzu yerine getirmeyi hedefliyoruz.

Enerji verimliliği ve emisyon performansımızı kısa, orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda takip ediyor ve iyileştiriyoruz. Enerji verimliliği ve emisyon yönetimi konularının yönetimi Enerji Rehberleri Kurulu Çalışma Grubu ve Tofaş Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından gerçekleştirilmekte olup yapılan çalışmalar CEO’ya raporlanmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız sonucunda emisyon değerlerimizi kamu otoriteleri tarafından belirlenen limit değerlerin altında tutuyoruz.

Düşük karbon ekonomisine geçiş için ön plana çıkardığımız çalışmalarımız arasında enerji verimliliği çalışmalarımız ön plana çıkmaktadır. Hayata geçirilen bu projeler enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına büyük katkı sunmaktadır. WCM Enerji yönetim Metodolojisi kapsamında Tofaş 2020 yılında toplam 200’ün üzerinde adet Enerji verimlilik projesini hayata geçirmiştir. 2019 yılının son çeyreğinde devreye aldığı diğer projeler ile birlikte, 2020 yılına etki eden toplam enerji proje sayısı 289 adede ulaşmıştır. Projelerin büyük çoğunluğu Smart Solutions; LCA; operasyonel kontrol teknikleri ve farkındalık faaliyetleri çerçevesinde çok düşük (ROI<1) yatırım maliyetleri karşılığında çok hızlı olarak kendini karşılamaktadır.

Bir önceki yıla göre, ekonomik nedenlerle azalış gösteren üretim adetlerine paralel olarak vardiya çalışma şeklinde değişiklikler olmuştur. Bu durumun, günlük üretim hızlarının etkilenmesi ve sabit enerji tüketimlerinin etkisi ile araç başına enerji tüketimine (GJ/oto) negatif yansıması olmuştur. Bu negatif etki nedeniyle 4,07 GJ/ton olarak gerçekleşmesi beklenen enerji tüketimi, sabit enerji tüketiminde planlanan azaltım için yapılan çalışmalar nedeniyle 4,02 Gj/ton olarak gerçekleşerek bu hedefin altında kalmıştır.

Otomotiv sektörünün oldukça olumsuz etkilendiği son iki yıl içerisinde sabit enerji tüketimlerini azaltmak amacı ile yapılan çalışmalar sonucu baz enerji seviyesi 2017 yılına göre %24 oranında azaltılmıştır.

Tofaş, “VAP Destekleri Başarı Belgesi”ni, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Takdim Töreninde Enerji Bakanından almıştır.

Farklı üretim koşul ve parametrelerin, enerji tüketimi üzerindeki etkilerini anlık olarak analiz eden ve oluşan kayıpları proses bazlı gösterebilen özel bir algoritma yazılımı gerçekleştirdik. TEMAS (Tofaş Energy Monitoring Analysing System) adı verdiğimiz yazılımımız ile dijital dönüşüm faaliyetleri kapsamında enerji projelerimizde fark yaratmayı hedefliyoruz.

Otomotiv üretiminin ana süreçlerinden biri olan boyama uygulamaları sırasında, Uçucu Organik Bileşik (UOB) emisyonları ortaya çıkmaktadır. 2014 yılında boyanan yüzey başına 35,47 gr/m2 olan UOB emisyon ağırlığını 30,88 gr/m2 düzeyine düşürdük ve UOB emisyonlarının azaltılması çalışmalarımıza hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz.

Enerji verimliliği çalışmalarımızla düşük karbon ekonomisine geçişi destekliyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle enerji tüketimini ve buna bağlı sera gazı emisyonlarını azaltmaya devam ediyoruz. WCM Enerji Yönetim Metodolojisi kapsamında, 2020 yılında hayata geçirilen projeler sayesinde, 3.115 GJ enerji tasarrufu ve buna bağlı olarak yaklaşık 3000 ton CO2 emisyon azaltımı sağladık.

Yapılan enerji verimliliği ve emisyon azaltımına yönelik çalışmalar dışında, Kapsam 3 emisyonlarımıza da odaklanıyor, paydaşlarımızla işbirliği yaparak operasyonlarımızın karbon yoğunluğunu düşürme konusunda çözümler üretiyoruz.