2020 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
Çevre Göstergeleri

Performans Verileri

2016

2017

2018

2019

2020

Çevresel Performans

 

 

 

 

 

Toplam Enerji Tüketimi (GJ)

1.496.302

1.446.336

1.165.961

1.042.245

993.438

Doğrudan Enerji Tüketimi - Do-ğalgaz (GJ)

895.259

862.084

676.304

593.241

578.984

Dolaylı Enerji Tüketimi (GJ)

601.043

584.252

489.657

449.004

414.454

Elektrik

601.043

584.252

489.657

449.004

414.454

Buhar

0

0

0

0

0

Üretilen Araç Başına Enerji Tü-ketimi (GJ/araç)

3,88

3,76

3,86

4,01

4,02

Enerji Verimliliği Projeleriyle Sağlanan Tasarruf (GJ)

60.169

72.633

79.935

48.975

3.115

Enerji Verimliliği Projeleriyle Sağlanan Sera Gazı Emisyonu Azaltımı (ton CO2e)

4.213

5.918

5.387

3.960

2.884

Kapsam 1

2.688

2.708

3.505

1.584

1.823

Kapsam 2

1.525

3.210

1.882

2.376

1.061

Doğrudan Sera Gazı Emisyonları (Kapsam 1) (ton CO2e)

77.808

68.467

50.062

46.266

42.784

Dolaylı Sera Gazı Emisyonları (Kapsam 2) (ton CO2e)

74.463

69.136

59.253

53.272

54.757

Personel Servislerinden Kaynak-lanan Sera Gazı Emisyonları (Kapsam 3) (ton CO2e)

4.938

3.444

9.080

4.737

5.671

Üretilen Araç Başına Sera Gazı Emisyonu (kg CO2e/araç)

0,397

0,358

0,362

0,377

0,389

Toplam UOB Emisyonu (ton)

1.388

1.319

1.027

921

849

Spesifik UOB Emisyonu (gr/m2 boya yüzey alanı)

34,55

33,91

32,87

32,78

30,88

Toplam Su Çekimi - Yer altı Kaynağı (m3)

1.254.487

1.210.039

1.073.623

929.882

788.444

Üretilen Araç Başına Taze Su Tüketimi (m3/araç)

3,27

3,15

3,55

3,33

2,98

Toplam Su Geri Kazanımı (m3)

68.688.520

63.204.065

64.555.900

62.247.070

60.569.408

Tekrar Kullanım

68.688.520

63.204.065

64.555.900

62.247.070

60.569.408

Geri Dönüşüm

0

0

0

0

0

Atık Su Deşarjı - Doğal Alıcı Or-tam (m3)

1.009.621

987.634

743.173

630.014

510.408

Bertaraf Metoduna Göre Toplam Tehlikeli Atık Miktarı (ton)

2.305

2.341

1.861

1.495

1.808

Enerji Geri Kazanımı

1.667

1.869

1.439

1.093

1.161

Geri Kazanım

507

562

421,931

402,07

647

Atık Sahası

131

0

0

0

0

Bertaraf Metoduna Göre Toplam Tehlikesiz Atık Miktarı (ton)

86.514,0

93.109

74.310

55.507

58.285

Enerji Geri Kazanımı

1.448,5

2.766

884,6

1.120,10

1

Geri Kazanım

85.065

90.343

73.425

54.387

58.284

Bertaraf Amacıyla Taşınan Tehlikeli Atık Miktarı (ton)

2.305

2.431

1.861

1.495

1.808

Kullanılan Toplam Ambalaj Miktarı (ton)

11.768

10.263

8.298

6.022

5.895

Ambalaj Atığı Geri Kazanım Oranı (%)

100

100

100

100

100

Çalışanlara Sunulan Çevre Eğitimleri - Katılım (kişi sayısı)

3.760

1.662

5.443

12.842

13.099

Doğrudan İstihdam

3.517

329

2.859

3.521

5.099

Müteahhit Firma Çalışanı

243

1.333

13.885

9.321

8.000

Çalışanlara Sunulan Çevre Eğitimleri - Toplam Saat (kişixsaat)

3.826

1.662

6.664

4.850

9.584

Doğrudan İstihdam

3.504

329

2671

3.521

8.572

Müteahhit Firma Çalışanı

322

1.333

3.993

1.329

2.012

Toplam Çevre Yönetim Harca-ması (TL)

1.034.007

1.309.448

1.340.123

1.176.024

1.320.000

Çevre Yasalarına Uyumsuzluk Cezası (adet-TL)

0

0

0

0

0

Formal Mekanizmalarla İletilen Çevresel Etki Şikâyetleri (adet)

0

0

0

0

0

Çevre Kriterleriyle Değerlendirilen Toplam Tedarikçi Sayısı (adet)

15

14

14

13

12