2020 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
İç Kontrol ve İç Denetim

İç kontrol ve iç denetim çalışmalarımızla faaliyetlerimizin verimliliğini artırır ve devamlılığını sağlarken raporlarımızın güvenliğini de güvence altına almış oluruz. Etkin bir iç kontrol ve iç denetim mekanizmasına sahip olmak sorumlu ve sürdürülebilir yönetim anlayışımız için önemlidir. İç kontrol ve denetim sisteminin sağlıklı çalışmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu üyeleri ve CEO, Yönetim Kurulu adına gerekli koordinasyonu sağlamaktadır.

Uluslararası standartlar ve en iyi uygulamalar örnek alınarak iç kontrol sistemimiz geliştirilmiştir. İç kontrol sistemimizin politika, prosedür ve talimatlarla iş süreçlerine entegre edilmesi sağlanarak çalışanlarımıza da iç kontrol süreçleri konusunda sorumluluk, bilgi ve yetkinlik kazandırılmıştır. İç kontrol sistemleri Tofaş İç Denetim Müdürlüğü ekipleri, Koç Holding ve FCA’ya bağlı denetim ekipleri ve bağımsız denetim firmaları tarafından yapılan dış denetimler ile değerlendirilir. İyileştirmeye açık alanlar yapılan denetimler neticesinde tespit edilir ve bu alanlara yönelik geliştirme faaliyetleri ilgili birimler tarafından en kısa zamanda devreye sokulur.

İç Denetim Yönetmeliği, İç Denetim Müdürlüğü’nün amaç, yetki ve sorumluluklarını belirlemektedir. İç Denetim Müdürlüğü’nün diğer birimler ile hiçbir bağı bulunmamakla beraber İç Denetim Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyesi de olan şirket CEO’suna doğrudan raporlama yapar. Bu şekilde denetçilerin bağımsızlığı ve objektifliği sağlanmış olur. Devam eden mesleki gelişim çalışmalarıyla iç denetçilerin bilgi, beceri ve vasıfları güçlendirilmektedir.

İç denetim sistemlerinin etkinliği ve işleyişi Yönetim Kurulu’na bağlı Denetim Komitesi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu alınan geliştirmeye yönelik aksiyonlar Denetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu’na raporlanır.

Birimler arası denetim gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin bir parçasıdır. Birim temsilcileri uzmanlaştıkları alanlarda diğer birimleri değerlendirmeye tabi tutarlar. Şirket içi denetimler dışında, bayilerimiz ve tedarikçilerimiz çevre, çalışma ve üretim koşulları, etik ve kalite gibi sürdürülebilirlik konularında düzenli denetim geçirmektedirler.