2020 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
Mobilite Çözümleri

Teknolojik gelişmeler ve değişen trendler dünya genelinde trendler yeni mobilite ihtiyaçlarını ortaya koymaktadır. Tofaş olarak değişen mobilite ve seyahat özgürlüğü ihtiyaçlarının sürdürülebilir yöntemlerle karşılanması adına yeni çözümler üretiyoruz. Enerji tüketimine duyarlı davranışların geliştirilmesi ve müşterilerimiz tarafından benimsenmesi konusunda FCA’nın gerçekleştirdiği araştırma ve çalışmalara katkımızı sunuyoruz.

Düşük Emisyonlu Araçlar

İklim değişikliği konusundaki farkındalığın giderek artması ile beraber düşük emisyonlu araçların geliştirilmesinin FCA bünyesindeki mobilite çözümleri içerisindeki önemi giderek artmaktadır. Tofaş olarak biz de bu çalışmaların bir parçası olarak konuyu en önemli gelişim alanlarımız içerisinde görüyoruz.

Fiorino 1.4 LPG “Stage 2” emisyon homologasyonu testleri, TOFAŞ Emisyon Laboratuvarı’nda başarı ile gerçekleşmiştir.

Düşük emisyon değerlerine sahip araçların üretiminin yanı sıra araçlarımızın üretiminde kullanılan kaynakların da verimli kullanılarak daha az atık ortaya çıkmasının sağlanması ve kullanılan hammadde miktarını araç güvenliğini riske etmeyecek şekilde azaltabileceğimiz çözümler geliştiriyoruz.

Portatif Emisyon Ölçüm Sistemi (PEMS) Portatif Emisyon Ölçüm Sistemi, emisyon laboratuvarlarında yapılan ölçümleri gerçek yol koşullarında gerçekleştirmeye olanak sağlamaktadır. Sistem, emisyon laboratuvarlarında sabit koşullarda yapılan testlerin yerine gerçek yol koşullarını temsil eden trafik ortamında aracın emisyon sonuçlarını değerlendirmek amacıyla oluşturulmuştur. PEMS kullanımı, binek araçlarda Türkiye’de ilk olarak Tofaş bünyesinde devreye girmiştir. Çıkan test sonuçları, araçların proje aşamasında motor yazılımlarına girdi sağlamakta olup aynı zamanda emisyon laboratuvarımızın ölçümlerine referans oluşturmaktadır. Euro 6D-Temp emisyon seviyesi ile zorunlu hale gelen ve bir binek araç için Türkiye’de ilk defa bir tip onay testinde uygulanan Gerçek Sürüş Emisyonları (Real Driving Emission/RDE) testleri, Portatif Emisyon Ölçüm Cihazı (PEMS) kullanılarak tamamlandı.

TOFAŞ Emisyon Laboratuvarı Hibrit & Elektrikli Araçlar Ölçüm Sistemi TOFAŞ Emisyon Laboratuvarı; güncel teknolojiye ve emisyon regülasyonlarına uyum kapsamında güncelleniyor.

Hibrit araçların emisyon testlerindeki yenilikleri karşılamak ve elektrikli araçların menzil, enerji tüketimi testlerini gerçekleştirebilmek adına, TOFAŞ emisyon laboratuvarında bu yıl gerekli sistemler devreye alınacak. Bu güncelleme sonrasında laboratuvarda mevcut içten yanmalı araçların testlerine ilaveten her türlü hibrit, yakıt hücreli ve elektrikli araçların tip onay, üretim doğrulama ve araştırma-geliştirme testleri gerçekleştirilebilecek.

Alternatif Yakıtlı Araçlar

Mobilite çözümlerimiz kapsamında odağımızda olan bir diğer çalışma alanı ise alternatif yakıtlı araçların geliştirilmesidir. Özellikle elektrikli taşıt teknolojilerini yakından takip ederek yenilikçi çözüm ve uygulamalarla bu teknolojilerin bütünleştirilmesi konusunda çalışıyoruz. Elektrikli taşıt sistem ve bileşenlerinin yerli üretiminin sağlanması hedefiyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. FCA’nın gündeminde olan biyoyakıt ve doğalgaz gibi alternatif yakıt sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması çalışmasında Tofaş olarak yer alıyoruz. Bu kapsamda yürütülen projeler ve amaçları aşağıda gösterilmiştir:

ASSURED H2020 Projesi

Şarj cihazı-araç kombinasyonunun ömrü, boyutlandırma, güvenlik, şebeke güvenilirliği ve enerji verimliliği artırma yoluyla hızlı şarj profillerinin batarya üzerindeki etkisini daha iyi anlamak, toplam sahip olma maliyetini (TCO) düşürmek,

Elektrikli otobüs ve kamyon ve hafif ticari araçlara yönelik yeni nesil modüler yüksek güçlü şarj çözümleri geliştirmek,

Hızlı şarja uygun Elektrikli şehir içi taşıma otobüsleri, farklı tip kamyonlar (600kW – pantograf) ve 1 hafif ticari elektrikli araç (100kW – kablosuz) prototipi üzerine sistem entegrasyonu ve doğrulamalar

SYS2WHEEL H2020 Projesi

2030 yılına kadar Bileşenler, sistemler ve mimarilerin gelecekteki CO2 içermeyen şehir lojistiği için BEV’lere mevcut araç platformlarına verimli bir şekilde adapte edilmesi ve geliştirilmesi

Hi-Fi H2020 Projesi

Elektrikli araç bileşenlerin donanımsal olarak sisteme entegrasyonun önce yazılım ortamında doğrulanarak ileri aşamalarda oluşabilecek hataların önüne geçerek eforun ve maliyetlerin düşürülmesi

Elektrikli araç bileşenlerin geliştirilmesi ve test edilebilirliği için bir metot geliştirmek

Elektrikli ve Hibrit Araçlar İçin Otomotiv Standartlarına Uygun Aktif ve Pasif Dengeleme Özelliğine Sahip Batarya Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Projesi

Potansiyel farklı tip batarya paketi projeleri için Batarya Yönetim Sistemlerinin (BYS) gürbüz ve hızlı çözümler

Hazır BYS çözümlere göre daha güvenilir ve yapılandırılabilir olması.