2020 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumun ilerlemesinde kadın istihdamının ve artan temsilinin en önemli konulardan olduğunu düşünüyoruz. Mevcut kadın çalışanlarımızın koşullarının iyileştirilmesi, işe alımlardaki kadın çalışan oranının artırılması ve iş gücüne kadın katılımının teşviki bu noktada en öncelikli konularımız arasında yer almaktadır.

Kadın çalışanlarımızın çalışma ve özel hayat dengesini sağlamak için 2016 yılında Kreş Yardımı uygulamasını başlattık. 2020 yılında 276, bugüne kadar toplam 718 kadın çalışanımız bu imkândan faydalandılar. Böylece, doğum izni sonrası kadın çalışanlarımızın işlerine geri dönmeleri ve sonrasında iş yaşamıyla dengeli olarak çocuklarıyla ilgilenebilmeleri konusunda üzerimize düşen desteği sağlamaya çalışıyoruz.

Kadın çalışanların doğum izni sonrası işlerine geri dönmeleri ve iş yaşamı ile çocukların ihtiyaç duyduğu bakımı bir arada dengeli biçimde yürütebilmeleri adına gerekli desteği sağlıyoruz. 

“2020 yılında, doğum iznine ayrılan kadın çalışanların %95’i izin sürelerinin ardından işlerine geri döndü.”

Kadın Çalışanlarda Anemi Kontrolü ve Genel Sağlığın İyileştirilmesi Çalışması:

Anemi ülkemizde kadın sağlığını etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. İş ortamlarında ise kadın çalışanlar açısından sıklığı yüksek, tanısı kolay, tedavisi etkin olmakla birlikte üzerinde araştırmanın çok az yapıldığı ve sistemli bir sağlığı geliştirme programlarının uygulanmadığı bir sağlık sorunudur.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde kadın çalışanlara yönelik başlatılan ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ile birlikte planlanan bir çalışmanın sonuçlarının aynı zamanda çalışma hayatında sağlığı geliştirime programlarına ilham vermesi de hedeflenmiştir.

Çalışmanın bilimsel araştırma formatında yürütülmesi için Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı ABD ile iş birliği yapılarak Üniversite Etik Kurulundan onay alındı. Sonradan bilimsel dergilerde yayınlanmak üzere bir hazırlık yapıldı.

Çalışmaya katılan Tofaş saha çalışanı 340 kadın çalışanımızın işe giriş muayenelerindeki tam kan sayımları incelenerek anemi yönünden değerlendirildi ve bir yazılım ile kayıt altına alındı.

Ölçümler sonucunda 122 çalışanımıza demir eksikliği anemisi tanısı konularak, Tofaş Sağlık Merkezi tarafından üç ay süreyle ağızdan demir sülfat tedavisi başlanıp, her ay kan sayımları tekrar ölçülerek tedavinin etkinliği takip edilmiştir.

Bu çalışma ile birlikte işyerimizde kadın çalışanlarda anemi oranı (%12) düşürülmüştür. Böylece çabuk yorulma, halsizlik, baş dönmesi gibi verimlilik ve iş kazaları açısından risk faktörleri azaltılmıştır.

Anemi çalışması 2020 yıllarının başında sonuçlanmış ve Covid-19 Pandemisinde kadın çalışanlarımızda bedensel direnci zayıflatacak bir faktör ortadan kaldırılarak bağışıklık sistemi güçlendirilmiştir.