2020 Sürdürülebilirlik Raporu
ANA SAYFA | EN
İklim Değişikliği

Günümüzde iklim değişikliği hem devletlerin hem de birçok şirketin gelecek vizyonlarını, risk ve fırsat algılarını belirleyen temel bir gerçeklik halini almıştır. İklim değişikliği krizinin yönetiminde iş dünyası da düşük karbon ekonomisine geçiş için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için arayış içerisindedir. Dijital dönüşüm, dağıtık enerji kaynaklarından daha fazla yararlanma ve doğal kaynakların sorumlu ve en az çevresel etki ile tüketilmesi günden güne daha çok önem kazanmaktadır.

Otomotiv sektöründeki birçok oyuncu iklim değişikliğiyle mücadelede üzerine düşen sorumluluğu belirtir taahhütler beyan etmektedir. Tofaş olarak iklim değişikliğini önlemek adına en iyi uygulamaları hayata geçirmek için çalışmalar yürütüyor ve düşük karbonlu geleceğe geçiş için planlarımızı şekillendiriyoruz.

Düşük karbon ekonomisine geçiş ve iklim değişikliği mücadele için attığımız adımlar 3 ana konu üzerinde yoğunlaşmaktadır:

Tofaş bünyesinde bu konularda gerçekleşen çalışmaların tümü Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu kanalıyla yürütülmekte olup, CEO’ya raporlanmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalara verdiğimiz önemi tüm paydaşlarımızla paylaşıyor ve bütün paydaşlarımızı çözüm ortağımız olarak görüyoruz.

Hayat boyu bakışı açışıyla ele alındığında, Tofaş ve paydaşlarının faaliyetlerinden kaynaklı en büyük iklim değişikliği etkisi araçların kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu noktada paydaşlarımızın bizden beklentisi hem ticari operasyonlarının ve hem de bireysel seyahatlerinin daha sürdürülebilir gerçekleştirebilmeleri için çözümler geliştirmemiz yönündedir. Bu nedenle, düşük emisyon değerlerine sahip ya da alternatif yakıtların kullanıldığı araç teknolojilerin geliştirilmesi çalışmalarımızın odağında yer almaktadır. Düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinin sürekli geliştirmelere açık ve çıtanın daima daha yukarı çıkarılması gereken bir yolculuk olduğunun farkındayız. Bu yolculukta kat ettiğimiz adımları şeffaf bir şekilde her yıl paydaşlarımızla raporlarımız aracılığı ile paylaşıyoruz.

Tofaş, 2020 yılında da Carbon Disclosure Project’e (CDP) yanıtlarını sunmuş olup yapılan değerlendirme sonucunda Climate Change programında C ve Water programında B (Management) bandında yer almıştır.

“Emisyon azaltımı çalışmaları ar-ge faaliyetlerimizin %21’ini oluşturmaktadır.”

Düşük karbon ekonomisine geçiş kapsamında,

“2024 yılına gelindiğinde, üretimden kaynaklanan sera gazı emisyonu salımımızı 2011 yılına kıyasla %33 azaltmış olmayı hedefliyoruz.”

İklim Değişikliği konusu hakkında detaylı bilgiye tofas.com.tr/Surdurulebilirlik/CevreVeIklim adresinden ya da ir.tofas.com.tr/2020/ adresi üzerinden interaktif olarak da yayınladığımız 2020 Tofaş Faaliyet Raporu’ndan ulaşabilirsiniz.