2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu

Şeffaf, hesap verebilir, adil ve sürekli gelişim odaklı çalışma anlayışımızla sürekli yenileniyor ve sektöre öncülük ediyoruz.

2017 Sürdürülebilirlik Raporu

Yönetim ve sürdürülebilirlik Kurumsal yönetim faaliyetlerimizi, kurumsal yönetim ilkelerinin her düzeyde hayata geçirilmesi anlayışıyla yönetiyoruz.

İnovasyon İnovasyonu kurum kültürümüzün ve sürdürülebilir yönetim anlayışımızın bir parçası kabul ediyoruz.

CEO'nun Mesajı Ar-Ge Yatırımları Skor Listesi’nde 2017 yılında üçüncü kez Türkiye’den ilk sırada yer almayı başarırken; listede 12 basamak birden yükseldik.

Tüketici Deneyimi Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına yanıt veren ürün ve hizmetlerle müşterilerimize üstün tüketici deneyimi sunuyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği kültürünü sürekli iyileştirerek sürdürülebilir “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmayı taahhüt ediyoruz.

Enerji verimliliği projeleri sayesinde üretimden kaynaklanan CO2 emisyonlarımızı araç başına %11 azaltarak 0,358 ton CO2e seviyesine düşürdük.

Çalışanlarımıza, yetenek, yaratıcılık ve potansiyellerini ortaya koyabilecekleri, eşitlikçi, adil bir biçimde değerlendirildikleri ve insan haklarının gözetildiği bir çalışma ortamı sunarız.

Tüm faaliyetlerimizde iş etiği kurallarına bağlılık, yolsuzluk ve rüşvete karşı “sıfır tolerans” gösterilmesi temel ilkelerimizdendir.

Grafik Analiz Dosyalar Önceki