2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Ar-Ge Yönetimi

Ar-Ge vizyonumuz doğrultusunda teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek dünyanın her bölgesinde müşteri ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayan heyecan verici araçlar ve teknolojiler üretmeyi hedefleyerek çalışıyoruz. Araç geliştirmede Avrupa’yla rekabet edebilir seviyede bir altyapı oluşturan Tofaş Ar-Ge Merkezi’nde teknolojik üstünlüklerinin yanı sıra, yenilikçi mühendislik tasarım detaylarıyla da öne çıkan binek ve ticari araçlar geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Tofaş Ar-Ge Merkezi; 700’e yakın çalışanı, bünyesindeki laboratuvarların yüksek teknolojisi ve çeşitliliğiyle FCA’in Avrupa pazarlarına hizmet veren İtalya dışındaki tek Ar-Ge merkezidir.

2017 yılında, Ar-Ge harcamalarına 244 milyon TL kaynak ayırdık. Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve kuruluşların Ar-Ge’ye ayrılan yatırım tutarlarına göre sıralandığı listede bu yıl üçüncü kez üst üste yer aldık. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nin 2017 Ar-Ge yatırımları Skor Listesi’nde 12 basamak yükselerek listeye 535. sıradan girdik.  

Türkiye’nin ürün geliştirme merkezi olarak uluslararası arenada bilinirliğinin artmasının ve gelişim sağlayabilmesinin temel koşullarından biri Ar-Ge değer zincirinin tüm unsurlarıyla ele alınmasıdır.  Tofaş olarak, ortak tasarım geliştirme, yerel mühendislik firmalarının örgütlenmesi ve üniversitelerle iş birlikleri konularına özel önem veriyoruz. Üniversite-sanayi işbirliği projelerinin teknoloji geliştirme çalışmalarına paralel yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. Tofaş Ar-Ge, 2016-2017 yıllarında 16 farklı üniversiteyle yaklaşık 120 projede ortak çalışmıştır.

TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli olarak yürütülen pek çok araştırma projesinde yer alıyoruz.  2017 yılı itibariyle içinde yer aldığımız AB Araştırma Projeleri sayısını 16’ya çıkardık. Bu projeler kapsamında 200’ün üzerinde uluslararası proje ortağıyla çalıştık. 2017 yılında, 4 yeni H2020 proje başvurusunu kabul ettirme başarısını gösterdik.

Katma değer sağlayan yeni projeler ve yenilikçi fikirlerle patent başvuru sayısını her yıl artırmayı hedefliyoruz. Tofaş Ar-Ge Merkezi tarafından yürütülen yenilikçi çalışmalar sonucunda 2017 yılında 55 yeni patent başvurusu gerçekleştirdik.

BenimProjem Ar-Ge çalışmaları kapsamında ürün ve mühendislik odaklı başlattığımız “BenimProjem”i Tofaş’ın tüm fonksiyonlarını kapsayan kurum içi girişimcilik programı olarak yeniden konumlandırdık. Program, çalışanların yaratıcılıklarını ortaya koyarak ticari hedeflerle yürütülen projelere katkıda bulunmalarına olanak tanımaktadır. Böylelikle çalışanların endüstriyel bir organizasyon içinde start-up mantığına benzeyen bir yaklaşımla çalışmaları sağlanmaktadır. Program kapsamında çalışanlara çeşitli eğitimler verilmekte ve beğenilen fikirler ödüllendirilmektedir.

Grafik Analiz Dosyalar Önceki