2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Dijital Dönüşüm

Tofaş’ta dijitalleşme çalışmaları üründe dijitalleşme, endüstriyel süreçlerde dijitalleşme ve ticari alanda dijitalleşme olmak üzere üç ana alanda yönetilmekte, sürece yönelik çıktılar aylık toplantılarla üst yönetime aktarılmaktadır. Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, dijital inisiyatifler müşteri yolculuğuna kattığı değer, yarattığı verimlilik, karlılık ve benzeri birçok yönden detaylı olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan 2017 yılında yeni fikirlerin yönetimi de dijital dönüşüm sürecinde oldukça hız kazanmıştır. Çalışanlardan gelen fikirler belirli bir olgunluğa getirildikten sonra aylık üst yönetim toplantılarında değerlendirilmekte ve proje olarak el alınıp alınmayacaklarına karar verilmektedir.

2017 yılında endüstriyel alanda iç dijital inisiyatifler olarak kalite kontrol amaçlı çok kameralı yapay görme sistemi (Image Processing Station), 3D yazıcılarla ekipman yedek parçalarının üretimi ve “artırılmış gerçeklik gözlüklerinin” manuel lojistik operasyonlarında operatör yönlendirme sistemi olarak kullanımı projeleri devam etmiştir. ColloborativeRobot Projesi kapsamında (COBOT), üretim hattında insanlarla ortak alanda çalışabilecek orta yük kapasiteli işbirlikçi robotlara yönelik çeşitli projeler devreye alınmıştır. Bunun yanında, iç lojistiğe yönelik otonom araç geliştirilmesi için fizibilite ve modelleme çalışmaları sürdürülmüştür.

2017 yılı içinde hazırlıkları yapılarak başvuruları yapılan H2020 kapsamındaki “Endüstriyel Alanlarda Esnek, Güvenilir Ve Dayanıklı Robotik Parça Tutma Sistemi Geliştirme” konulu PICKPLACE Projesi ve “Otomotiv İmalatında Artırılmış Gerçeklik Gözlüğü Kullanımının Bilişsel Yüke Etkisinin Araştırılması” içerikli ARDEB projeleri yapılan değerlendirilmelerde fonlanmaya layık görülmüş ve projeler resmi olarak başlatılmıştır.

Robotların montaj hatlarında kullanımının yaygınlaştırılması; ortak, verimli ve güvenli robot/insan çalışma ortamlarına yönelik iş modeli, yöntem, yazılım ve ekipman geliştirmek amacıyla AB Çerçeve Programı (FP7) kapsamında yürütülen Robopartner projesinin koordinatörlük görevi altında 2017 yılında, projeye ait kapanış raporunun hazırlanıp sunulmasına liderlik yapılmıştır.

Dijitalleşme çalışmaları kapsamında öne çıkan bir diğer konu başlığı olan veri analitiği alanında raporlama döneminde yoğun olarak eğitimlere ve iç kaynakların yetkinliğinin artırılmasına başlanmıştır. Büyük veri üzerinde analitik proje çalışmaları 2017 yılında başlamış olup 2018 yılında da devam edecektir.

Tofaş olarak, iş süreçlerimizi dijital dönüşüm yoluyla yalınlaştırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, dijitalleşmeyi İnsan Kaynakları süreçlerine de taşıdık. “Uçtan uca dijital işe alım” hedefiyle bu alanda yenilikçi çalışmalar planladık. 2017 yılında Eğitim Yönetim Sistemi, Online Ön-Son Test Sistemi, Mobil Uygulama ve Tideo gibi dijitalleşmede öncü işler devreye alınmıştır.

TofaşGO TofaşGO, Tofaş’ın yaklaşık 10.000 kişilik tüm saha ve ofis çalışanlarını tek noktada toplayan, çalışanların hayatını kolaylaştıran, dijital dönüşüme örnek olarak şirket içi iletişime hız ve süreklilik kazandıran kurumsal mobil ve web portalidir. Uygulamanın en temel hedefi, çalışanlarla kurum arasındaki bağı ve iletişimi güçlendirmek, kuruma ilişkin bilgileri anlık olarak çalışanlara aktarmaktır. TofaşGO, pek çok insan kaynakları süreçlerini çalışanlar için tek bir mobil uygulama üzerinden erişilebilir hale getirmektedir.

TofaşGO, 2017 yılında Avrupa çapında farklı sektör ve kategorilerde gerçekleştirilen başarılı iletişim projelerinin ödüllendirildiği European Excellence Awards'ta “Yılın En İyi İntranet Projesi” seçildi. Yapılan anket sonucunda Tofaş çalışanlarının %70’i uygulamadan memnun olduğunu belirtti.

İnsan kaynakları süreçleri dışında ticari alanda da birçok dijital dönüşüm projesi üzerinde yoğun olarak çalışıldı. Bunların birçoğu müşteri deneyim yolculuğuna değer yaratacak projelerdi. Bayiler için dijital showroom (konfigüratör) teknolojisi, bayilere ek satış katkısı yaratacak mobil uygulamalar, otomobil kredisi için bayilere dijital mobil kredi uygulaması, nihai müşteriler için uçtan uca dijital kredi başvurusu projeleri 2017 yılının önemli dijital dönüşüm projeleri arasında yer aldı.

Grafik Analiz Dosyalar Önceki