2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Kurumsal Yönetim Yapısı

Tofaş Kurumsal Yönetim uygulamalarını, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir anlayışla yönetiyoruz. Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin her düzeyde hayata geçirilmesi için çaba gösteriyor, bu alandaki performansımızı ölçümleyerek raporlamalar yoluyla paydaşlarımıza sunuyoruz.

Tofaş Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Genel Kurul tarafından seçilen ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, 2’si bağımsız olmak üzere 10 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO görevlerinin farklı kişilerce yürütüldüğü Yönetim Kurulu’muzda, icradan sorumlu tek Yönetim Kurulu üyesi CEO’dur.

Stratejik eğilimlerin tespiti ve yönetilmesi, risk yönetimi, erken uyarı ve kontrol sistemlerinin işlerliğinin sağlanması, kurumsal hedeflerin belirlenmesi, kurumsal yönetim ilkelerine uyumun sağlanması ve bu alanda beklenen performans ve sonuçların elde edilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi CEO ve şirket üst yönetiminin sorumluluğunda olup, doğrudan Yönetim Kurulu’na raporlanır. Çalışmalarını, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi, Yönetim Kurulu’nun faaliyet etkinliğinin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.

Tofaş kurumsal yönetim yapısı hakkında detaylı bilgiye http://www.tofas.com.tr/tr/surdurulebilirlik/Pages/KurumsalYonetim.aspx adresinden ya da http://ir.tofas.com.tr adresi üzerinden interaktif olarak da yayınladığımız 2017 Tofaş Faaliyet Raporu’ndan ulaşabilirsiniz.
Grafik Analiz Dosyalar
Önceki