2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu

CEO'nun Mesajı

Dünya ekonomisi açısından zorlu ancak küresel ölçekte yatırım, ticaret ve sanayi üretiminde artışların kaydedildiği bir yılı geride bıraktık. Küresel ekonomide yaşanan toparlanma otomotiv sektörüne de olumlu yansırken Türkiye’de 2017 yılı otomotiv üretimi bir önceki yıla göre %13 artış gösterdi. Biz de Tofaş olarak, tarihimize rekorlarla geçen 2016 yılının ardından 2017 yılında da üretimde liderliğimizi devam ettirdik. Ürettiğimiz 384 bin araç ile sanayi üretiminin %23’ünü gerçekleştirirken, Türk otomotiv tarihinin en yüksek üretim hacmine ulaştık.

Ekonomik performansımızın yanı sıra kurumsal sürdürülebilirlik performansımızı da her yıl daha ileriye taşımaya devam ediyoruz. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz kurumsal yönetim çalışmaları göz önünde bulundurularak SPK kurumsal yönetim notumuz 9,15 düzeyine yükseltildi. Sürdürülebilirlik yönetimi anlayışımız ile uluslararası değerlendirme kuruluşu EIRIS’in Borsa İstanbul bünyesinde yaptığı kapsamlı değerlendirmede, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya devam ettik. 

Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge yatırımlarıyla şirketimizi teknoloji ve ürün geliştirme alanlarında ileriye taşımaya devam ediyoruz. Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nin Ar-Ge Yatırımları Skor Listesi’nde 2017 yılında üçüncü kez Türkiye’den ilk sırada yer almayı başarırken; listede 12 basamak birden yükseldik. 

WCM yönetim modelinde ilk sırada yer alan iş sağlığı ve güvenliği alanında performansımızı sürekli iyileştirerek FCA bünyesinde örnek gösterilen uygulamalara imza atıyoruz. Dünya Klasında İş Güvenliği faaliyetlerine başladığımızdan bu yana, Kayıp Günlü Kazalanma frekansımızı %90 oranında azaltarak 0,08 seviyesine getirdik. Tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu kabul ettiğimiz iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. 2017 yılında, toplam 73.016 kişi*saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirdik.

Sürdürülebilir iş başarımızda en önemli rolü oynayan çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini çok yönlü olarak desteklemeye devam ediyoruz. Raporlama döneminde, Tofaş Akademi bünyesinde ofis çalışanlarımız ortalama 60 saat, saha çalışanları 12 saat eğitim aldılar.

Günümüzde en önemli küresel sorunların başında gelen iklim değişikliğinin getireceği risklerin bilinciyle hareket ediyor ve bu risklerin önüne geçmek amacıyla enerji verimliliği ve emisyon yönetimi konusunda sorumlu bir yaklaşım benimsiyoruz. Bunun yanında, üretim süreçlerimizi en az çevresel etki ile gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. 2017 yılında yürüttüğümüz verimlilik çalışmalarıyla, 72.633 GJ enerji tasarrufu ve buna bağlı olarak 5.918 ton CO2 azaltımı sağladık. Araç başına enerji tüketimimizi ve emisyon miktarını azaltırken atık su geri kazanım çalışmalarımızla 63 milyon m3 suyun geri kazanımını sağladık.

İş başarımızın en önemli parçalarından biri olan tedarikçilerimizin performanslarını takip etmeye ve iyileştirmelerine destek vermeye devam ediyoruz. Tedarikçilerimizi 2017 yılında da ticari verimlilik, kalite, teslimat, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, çalışan gelişimi konularının dahil olduğu kapsamlı denetim çalışmalarıyla izledik. Tedarikçi geliştirme çalışmalarıyla rekabet güçlerinin artırılmasına katkı sağladık.

Şirket kültürümüzün ve politikamızın en önemli unsurlarından biri olan kurumsal vatandaşlık anlayışımız doğrultusunda yerel ekonomiye katkı sağlamaya ve uzun soluklu sosyal sorumluluk projeleri yürütmeye devam ediyoruz. 2017 yılında eğitim, spor, kültür-sanat ve çevre alanlarında hayata geçirdiğimiz projelere 7 milyon TL kaynak ayırdık.

Tofaş olarak 50. yılımızı geride bırakırken, önümüzdeki yıllarda da performansımızı yükseltmeye devam etmeyi hedefliyoruz. Hedeflediğimiz noktaya, paydaşlarımızla birlikte erişeceğimize inanıyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda bize güç veren başta çalışanlarımız, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız olmak üzere, tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Cengiz Eroldu
CEO

Grafik Analiz Dosyalar Önceki