2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Tofaş olarak, kurum içi çeşitliliği önemsiyor ve yeni işe alımlarımızda kadın istihdam oranımızı artırmaya odaklanıyoruz. 2017 yılı itibariyle toplam işgücümüzün %9’unu kadın çalışanlarımız oluşturmaktadır. 2017 yılında, ofis çalışanları içerisindeki kadın istihdam oranını %9 artırdık.

Kadın istihdamını artırma amacımız doğrultusunda kadınların iş-özel hayat dengesinin sağlanmasına katkıda bulunuyoruz. 2016 yılı sonunda başlattığımız Kreş Yardımı uygulamasından 2017 yılı sonuna kadar 265 kadın çalışan faydalandı.

Kadın çalışanların doğum izni sonrası işlerine geri dönmelerini ve iş yaşamı ile çocuklarının ihtiyaç duyduğu bakımı birlikte yürütebilmeleri için gerekli desteği sağlıyoruz. Raporlama döneminde, doğum iznine ayrılan kadın çalışanların %77’si izin sürelerinin sonunda işlerine geri döndü.

Çalışanlarımızın ücret düzeyinin belirlenmesinde “eşit işe eşit” ücret ilkesini benimser, çalışanlarımızın cinsiyet ya da başka herhangi bir kişisel niteliğinden dolayı farklı muameleye maruz kalmasına izin vermeyiz. Denk işi yapan çalışanlarımız arasındaki ücret farkı yalnıza kıdem ve performansa dayalı prim farklılıkları nedeniyle oluşabilir.

Grafik Analiz Dosyalar Önceki