2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Enerji Verimliliği ve Emisyonlar

İklim değişikliğinden kaynaklanan çevresel, sosyal ve ekonomik risklerin önüne geçmek amacıyla enerji verimliliği ve emisyon yönetimi konusuna özel önem veriyoruz. Çevre yönetimimizin en önemli kısmını oluşturan konuyu üst yönetimden iş birimlerine kadar uzanan yaygın bir organizasyon anlayışıyla yönetiyoruz.

Tofaş’ta enerji verimliliği ve emisyon yönetimi konularının yönetiminden Enerji Rehberleri Kurulu, Tofaş Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu ve Tofaş Sürdürülebilirlik Komitesi sorumlu olup, raporlama CEO’ya yapılmaktadır. Enerji verimliliği ve emisyon performansımızı, belirlediğimiz kısa, orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda sürekli iyileştiriyor ve düzenli takibini gerçekleştiriyoruz. Emisyon değerlerimizi kamu otoriteleri tarafından belirlenen limit değerlerin altında tutuyoruz.

2017 yılında, araç başına enerji tüketimimizi %5 oranında azaltarak 3,76 GJ düzeyine getirdik. 2020 yılına gelindiğinde bu oranı 3,50 GJ düzeyine düşürmeyi hedefliyoruz. Enerji tüketimindeki bu düşüşe paralel olarak araç başına emisyon miktarını %7,5 azalttık. 2017 yılında 0,367 ton CO2e olarak gerçekleşen emisyon miktarını 2020 yılında 0,350 ton CO2e olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Otomotiv üretiminin ana süreçlerinden biri olan boyama uygulamaları sırasında Uçucu Organik Bileşik (UOB) emisyonları ortaya çıkmaktadır. 2017 yılında boyanan yüzey başına UOB emisyon ağırlığı 33,91 gr/m2 olarak gerçekleşmiştir. UOB emisyonlarının azaltılması çalışmalarımıza devam ederek 2020 yılında 29 gr/m2 düzeyini yakalamayı hedefliyoruz.

Enerji verimliliği çalışmalarımızla düşük karbon ekonomisine geçişi destekliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği projeleri ile enerji tüketimini ve buna bağlı sera gazı emisyonlarını düşürmeye devam ediyoruz. 2017 yılında, WCM Enerji Yönetim Metodolojisi kapsamında 34 yeni enerji verimliliği projesi hayata geçirdik. 2016 yılının son çeyreğinde devreye alınan projelerle birlikte 2017 yılına etki eden proje sayısı 72’ye ulaştı. Bu projeler sayesinde toplam 72.633 GJ enerji ve 5.918 ton CO2e emisyon tasarrufu sağladık.

Enerji Verimliliği İkincilik Ödülü Enerji verimli süreçlerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile enerji performansını sürekli iyileştirmek amacıyla yaptığımız çalışmalar kapsamında hayata geçirdiğimiz “Güneş Enerjisinin Üretim Proseslerinde Doğrudan Kullanımı (SolarDRY)” projesi ile İstanbul Sanayi Odası tarafından organize edilen “Enerji Verimliliği Ödülleri” programında ikincilik ödülünün sahibi olduk.

Bilgi Merkezi Güç Kullanım Verimliliği (PUE) İyileştirmesi Tofaş Ana Bilgi Merkezi’nde sıcak-soğuk bölgeler arasındaki kaçakların giderilmesi ve klima sisteminde yapılan iyileştirmeler ve parameterizasyon çalışmaları sayesinde Güç Kullanım Verimliliği 2 seviyesinden 1,6 ‘ya indirilmiştir.

Enerji Verimliliği ve Emisyon Yönetimi konusu hakkında detaylı bilgiye http://www.tofas.com.tr/tr/surdurulebilirlik/Pages/Cevre/CevreYonetimi.aspx adresinden ya da http://ir.tofas.com.tr adresi üzerinden interaktif olarak da yayınladığımız 2017 Tofaş Faaliyet Raporu’ndan ulaşabilirsiniz.

Grafik Analiz Dosyalar Önceki