2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
İç Kontrol ve İç Denetim

Tüm süreçlerimizde etkin bir iç kontrol mekanizması oluşturmak, sorumlu ve sürdürülebilir yönetim anlayışımızın temel unsurlarından biridir. İç kontrol sistemlerimiz ile koyduğumuz hedeflere ulaşılmasını güvence altına alır, faaliyetlerimizin etkinliği ve verimliliği, raporlamaların güvenirliliği, mevzuata uyum ve varlıkların korunması için gerekli önlemleri alırız.

İç kontrol sistemimiz uluslararası standartlar ve en iyi uygulamalar göz önünde bulundurarak tasarlanmış ve tanımladığımız politika, prosedür, talimatlar ile iş süreçlerimize entegre edilmiştir. Çalışanlarımızın da iç kontrol süreçlerine yönelik sorumluluğa, bilgiye, yeteneğe ve yetkiye sahip olmasına önem veririz.

İç kontrol sistemlerinin etkinliği Tofaş İç Denetim Müdürlüğü ve dışardan alınan denetim hizmetleri vasıtasıyla değerlendirilmektedir. Dışarıdan alınan denetim hizmetleri içinde Koç Holding ve FCA’ya bağlı denetim ekipleri tarafından yapılan denetimler, Genel Kurul tarafından belirlenmiş bağımsız denetim şirketleri ve konu bazlı alınan diğer hizmetler yer almaktadır. Yapılan denetimler neticesinde, iç kontrol sistemimizde iyileştirme alanları tespit edilmesi halinde, gerekli geliştirme faaliyetleri ilgili birimler tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

İç Denetim Müdürlüğünün amaç, yetki ve sorumlulukları İç Denetim Yönetmeliği ile belirlenmiştir.  Müdürlük doğrudan CEO’ya bağlı olup şirket içindeki diğer birimler ile hiyerarşik bağı bulunmamaktadır. Bu sayede denetçilerin bağımsızlığı ve objektifliği güvence altına alınmaktadır. İç denetçilerin analitik düşünme yetisine ve mesleğin gerektirdiği ahlaki değerlere sahip olmalarına, güçlü iletişim becerileri ve denetim tekniklerine hâkim olmalarına özen gösterilir. İç denetçilerin bilgi, beceri ve vasıfları mesleki gelişim çalışmalarıyla sürekli güçlendirilmektedir.

Yönetim Kurulu’na bağlı Denetim Komitesi, iç denetim sistemlerinin etkinliğinden, işleyişinin değerlendirilmesinden ve geliştirmeye yönelik alınacak aksiyonların Yönetim Kurulu’na raporlanmasından sorumludur.

Denetim faaliyetleri kapsamında birimler arası denetim de söz konusudur. Birim temsilcileri belli konularda uzmanlaşarak diğer birimleri uzmanlık alanları doğrultusunda değerlendirmektedirler. Şirket içi denetimlerin yanı sıra bayi ve tedarikçi faaliyetlerine yönelik düzenli denetim çalışmaları yürütürüz. Çevre, çalışma ve üretim koşulları, etik ve kalite gibi sürdürülebilirlik konularına yönelik denetimler gerçekleştiririz.

Grafik Analiz Dosyalar Önceki