2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Mobilite Çözümleri

Günümüz dünyasındaki değişikliklerle ve gelişen teknolojiyle birlikte müşterilerimizin yeni mobilite ihtiyaçlarına cevap veren teknolojiler geliştiriyor ve çözümler üretiyoruz. Kişilerin seyahat özgürlüğünün ve farklı mobilite ihtiyaçlarının sürdürülebilir yöntemlerle sağlanması için çalışıyoruz. FCA’nın tüketicilerde enerji tüketimine duyarlı davranışın oluşturulması konularında araştırma ve çalışmalarına destek veriyoruz.

Düşük Emisyonlu Araçlar

Tofaş olarak, çevre korumayı sosyal sorumluluğumuzun önemli bir parçası olarak kabul ediyoruz.  İklim değişikliğinin giderek önem kazanmasıyla beraber FCA bünyesinde gerçekleştirilen düşük emisyonlu araçlar geliştirilmesinin mobilite çözümleri içerisindeki payı artmaktadır. Tofaş olarak, biz de bu çalışmalara destek veriyor ve konuyu sürekli bir gelişim alanı olarak görüyoruz.

Bu kapsamda oluşturduğumuz ve portatif emisyon ölçüm sistemi olarak tanımladığımız sistem, emisyon laboratuvarlarında yapılan ölçümleri gerçek yol koşullarında gerçekleştirmeye olanak sağlamaktadır.  Bu testin yapılma amacı aracın emisyon laboratuvarlarında sabit koşullarda yapılan testlerin yerine gerçek yol koşullarını temsil eden trafik ortamında aracın emisyon sonuçlarını değerlendirmektir. PEMS kullanımı, binek araçlarda Türkiye’de ilk olarak Tofaş bünyesinde devreye girmiştir. Çıkan test sonuçları, araçların proje aşamasında motor yazılımlarına girdi oluşturmakta olup aynı zamanda emisyon laboratuvarımızın ölçümlerine referans oluşturmaktadır.

İlgili videoya linkten ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=BiijwZj5WkY&feature=youtu.be

2017 yılında, Ar-Ge harcamalarının 25 milyon TL’lik kısmı emisyon azaltımı projelerine harcanmıştır.

LiCON Projesi 2015 yılında, düşük emisyonlu araç geliştirme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen LiCON 2017 yılında tamamlanmıştır. Konvansiyonel araçlarda geri kazanımlı frenleme yöntemini uygulayarak yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmayı hedefleyen proje kapsamında testlerle doğrulanmış prototip araç geliştirilmiştir.

Doblò 1.3 ve 1.6 Diesel Euro 6D Projesi Avrupa normlarına çevreci araçlar geliştirilmek amacıyla 2016 yılında başlattığımız proje çalışmalarını 2017 yılında da sürdürdük. Proje kapsamında, Doblò 1.3 ve 1.6 dizel araçların motor, motor sistemleri ve elektrik mimarisi alanları başta olmak üzere tasarım ve tasarım doğrulama çalışmalarının yapılarak, hem Euro6C hem de Euro6D emisyon gerekliliklerinin karşılanmasını hedeflendi.

Araçların emisyon değerlerinin yanı sıra, üretimde kullanılan hammadde miktarını araç emniyetini riske etmeyecek şekilde azaltarak, daha verimli kaynak kullanımı ve daha az atık tüketimi sağlayarak diğer çevresel etkilerin de azaltılmasına odaklanıyoruz.

Alternatif Yakıtlı Araçlar

Mobilite çalışmalarımız kapsamında odaklandığımız alanlardan biri de alternatif yakıtlı motorlara sahip araçların geliştirilmesidir. FCA’nın doğalgaz ve biyokyakıt gibi alternatif yakıt sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına destek veriyoruz. 

Dünyadaki elektrikli taşıt teknolojilerini yakından takip ediyoruz. Geliştirilen yenilikçi çözüm ve uygulamalarla bu teknolojilerin bütünleştirilmesi, elektrikli taşıt sistem ve bileşenlerinin yerli üretiminin sağlanması hedefiyle çalışmalar yürütüyoruz. Elektrikli araç motorları, ara yüzler ve çeşitli sistemlerin, CNG ve ANG yakıt sistemleri ile donatılmış araçlarda kullanılacak parça ve aksamların geliştirilmesine yönelik projeler hayata geçiriyoruz.

IMPROVE Projesi Tam elektrikli frenleme ile enerji geri kazanımında iyileştirme stratejimiz doğrultusunda 2013 yılında başlattığımız IMPROVE elektrikli araç elektroniği performans, yol verimlilik entegrasyonu ve yönetimi proje çalışmalarımıza 2017 yılında da devam ettik. Bu kapsamda, araç sistemleri ve alt yapılarına, araç kontrol yazılımı ve entegrasyonu, araç mekanik entegrasyonu, araç simülasyonları konularında çalışmalar yürüttük. Bu proje ile enerji tüketimini düşürerek menzili artırmayı, tam elektrikli frenleme sitemleri konusunda yetkinlik kazanmayı, bulut yapısı ile rota optimizasyonu ve enerji verimliliği sağlamayı hedefliyoruz.

Ev Menzil Elektrikli Araçlar İçin Menzil Artırıcı Motor Uygulaması Elektrikli araç geliştirme çalışmalarımız kapsamında, menzil artırıcı sistem teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve bu alanda yeni proje başlatılması için fizibilite çalışmaları yürütüyoruz. FCA işbirliğinde yürüttüğümüz uygulama kapsamında raporlama döneminde, içten yanmalı motorlu menzil uzatıcıya sahip elektrikli aracın prototip seviyede geliştirme çalışmaları tamamlanarak uygulaması yapılmıştır. Uygulama sayesinde, geliştirilen model tabanlı kontrol algoritmaları ve kazanılan sistem entegrasyon tecrübesi, kısa ve orta vadede gerçekleşmesi muhtemel bir menzil artırıcılı elektrikli araç projesinde temel oluşturmak üzere Tofaş bilgi birikimine katılmıştır.

Grafik Analiz Dosyalar Önceki