2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Rapor Hakkında

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda 2013 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik raporlaması uygulamalarımızın beşincisini teşkil eden bu rapor ile sürdürülebilirlik yolculuğumuzda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları, yönetsel yaklaşımlarımızı, faaliyetlerimizin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini, performans sonuçlarımızı ve hedeflerimizi paydaşlarımızla bir kez daha paylaşıyoruz. Bu rapor ile başta yatırımcı ve hissedarlarımız, çalışanlarımız, bayilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm paydaşlarımıza en güncel ve bütüncül bilgiyi sunmayı amaçlıyoruz.

Bu rapor, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmaları kapsamaktadır. İştiraklerimiz olan Fer Mas Oto Ticaret A.Ş. ve Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. şirketlerine ait bilgiler, finansal veriler haricinde, aksi belirtilmediği takdirde raporlama kapsamında dahil edilmemiştir.

Bu rapor, GRI Standartları: "Temel" seçeneğine uyumlu olarak hazırlanmıştır. Raporun içeriğinin belirlenmesinde, sürdürülebilirlik önceliklerinin belirlenmesi çalışması neticesinde elde ettiğimiz konu portföyü temel aldık.  Bazı öncelikli konularda şirket bilgilerinin yanında ilgili paydaşlara yönelik performans sonuçlarına da yer verdik. Rapor kapsamında yer alan verilerin hazırlanmasında GRI Raporlama Standardı’nda belirtilen göstergelerin yanında okuyucuya daha kapsamlı ve bütüncül bir analiz olanağı sunmak adına sektör genelinde kabul gören performans değerlendirme kriterlerinden de yararlandık. Gelecek raporlama çalışmalarımızı da aynı rehber metodolojiyi talip ederek yıllık planda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Geçmiş dönemlere ait sürdürülebilirlik raporlarına, Tofaş Sürdürülebilirlik Raporu 2017 yayınının PDF versiyonuna ve rapor içeriğine yönelik detaylı bilgiye www.tofas.com.tr adresinden erişebilirsiniz.

Grafik Analiz Dosyalar
102-45
102-46
102-47
102-48
102-49
Önceki