2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
İnsan Hakları

Tofaş’ta insan hakları konusu Yönetim Kurulu’na bağlı Tofaş Etik Kurulu aracılığıyla yönetilmektedir. İnsan hakları konusunda ana hissedarımız Koç Holding’in tarafı olduğu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni bağlayıcı kabul eder ve bu ilkelere %100 uyum sağlamayı hedefleriz.

Çocuk işçi çalıştırma, zorla ve zorunlu çalıştırma, çalışan hakları istismarına hiçbir koşulda izin vermeyiz. Faaliyetlerimiz kapsamında ayrımcılık olarak nitelendirilebilecek her türlü uygulamanın önüne geçeriz. İnsan haklarına olan bu yaklaşımımızın değer zincirimiz genelinde de yaygınlaştırılmasını hedefleriz. Bu doğrultuda tedarikçi ve iş ortaklarımızdan bu ilkeleri benimsemelerini bekleriz. 2016 yılında insan haklarının belirgin bir risk altında olduğuna dair tedarikçi ve iş ortağı operasyonlarımıza yönelik olarak iletilen bir şikayet bulunmamaktadır.

Tofaş için çeşitlilik organizasyon kültürü için bir zenginlik kriteridir. Bu nedenle, işe alım sürecinde adaylarımızı bilgi, beceri ve yeteneklerine göre değerlendiririz. İşe alımda veya diğer insan kaynakları süreçlerimizde yaş, cinsiyet, inanç, etnik köken ya da benzeri sebeplere dayalı bir ayrımcılık yapmayız. Aynı değerde bir iş için tüm çalışanlarımıza eşit olanaklar sunarız.

Çalışanların sendikal haklarının korunması titizlikle takip ettiğimiz konuların başında gelmektedir. Çalışanların şirket yönetimiyle ilişkilerinde sağlıklı bir yapı çerçevesinde temsil edilmesine önem veriyor ve çalışanlarımızın toplu sözleşme ve örgütlenme haklarını özgürce kullanabilmeleri sağlıyoruz. 2017 yılı itibariyle çalışanlarımızın %74’ü toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışmaktadır. Sendikalaşma konusundaki olumlu yaklaşımımız sayesinde raporlama döneminde endüstriyel ilişkilerden kaynaklanan herhangi bir üretim ya da işgücü kaybı yaşamadık. Aynı şekilde tedarikçi ve iş ortaklarımızdan da sendikal hakların eksiksiz uygulanmasını bekleriz. Raporlama döneminde sendikal hakların belirgin bir risk altında olduğu bilgisine ulaştığımız bir tedarikçi ya da iş ortağı operasyonuna yönelik tarafımıza iletilen bir şikayet bulunmamaktadır.

Çalışanlarımızın ve ailelerin yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik çeşitli olanaklar sunuyoruz.  Bu kapsamda, arzu eden çalışanlarımız ve aileleri Koç Topluluğu şirketlerine sunulan KoçAilem Programı ve Topluluğa özgü özel sağlık sigortasından faydalanabilmektedir. 2017 yılsonu itibariyle 7.373 çalışan, 3.456 aile üyesi Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamına dahil edilmiştir.

Koç Topluluğu şirketlerinde çalışmaya başlayan tüm çalışanlar işe girişte Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’na üye olmaktadır. Programa dahil olan çalışanlarımız Vakıf tarafından belirlenen tavan ücreti aşmamak kaydıyla brüt ücretlerinin %6’sı kadar ödeme yaparken, aynı tutarda meblağ Tofaş tarafından işveren katılım payı olarak fona aktarılmaktadır.

Çalışanlarımıza sunduğumuz sosyal güvence olanaklarının yanı sıra çalışan çocuklarının eğitimine destek oluyoruz. 2011 yılında başlattığımız “Tofaş’tan Öğrenime Bir Destek Daha” burs uygulamasından yararlanan çocuk sayısı 2017 yılsonu itibariyle 1.463’e ulaştı.

Grafik Analiz Dosyalar
102-41
Önceki