2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Çalışan Gelişimi

Tofaş Akademi çatısı altında yürüttüğümüz eğitim faaliyetleri ile tüm değer zincirimizin gelişimini tek bir çatı altında topluyoruz. Akademi bünyesinde, çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini çok yönlü olarak destekliyoruz. 2017 yılında bu kapsamda, ofis çalışanlarına 6.870 kişilik katılımla sınıf eğitimi ve 3.024 kişilik katılımla bireysel gelişimi destekleyecek uzaktan eğitim; saha çalışanlarına ise 10.726 kişilik katılımla sınıf eğitimi ve 874 kişilik katılımla uzaktan eğitim verdik. Raporlama döneminde kişi başına düşen eğitim ofis çalışanları için 60 saat, saha çalışanları için 12 saat olarak gerçekleşti. Bunun yanında, 68 tedarikçinin 1.135 çalışanına yönelik 13.702 kişixsaat teknik sınıf eğitimi ve 3.774 bayi sahibine yönelik teknik ve davranışsal eğitim organize ettik.

Çalışan Eğitimleri

 

Katılımcı Sayısı

7.527

Saha Çalışanı

5.838

Ofis Çalışanı

1.689

Kadın

672

Erkek

6.855

Toplam Saat (kişi*saat)

191.507

Saha Çalışanı

91.001

Ofis Çalışanı

100.506

Kadın

24.988

Erkek

166.519

Tüm Tofaş çalışanlarını kapsayan Performans Yönetim Sistemi’ni, performans ve gelişim odaklı kültürü destekleyecek biçimde uyguluyoruz. Performans Yönetim Sistemi’nin en önemli iki temel yapı taşı, hedefler ve davranışsal yetkinlikler olarak belirlenen “Liderlik Prensipleri”dir. Hedefler sene başında belirlenmekte, gelişim planlarıyla birlikte yılda en az bir kere gözden geçirilmektedir. Çalışanlarımızın performans hedefleri arasında sürdürülebilirlik yönetimine ilişkin konular da yer almaktadır. 360 Derece Yetkinlik Değerlendirme yaklaşımı ile çalışanlar, yöneticilerine ve iş arkadaşlarına Liderlik Prensipleri ile ilgili geri bildirim verme imkanı bulmaktadır.

2017 yılında, kişiselleştirilmiş öğrenme anlayışımız doğrultusunda önemli bir adım attık.  “Gelişim Danışmanlığı” olarak adlandırdığımız uygulama kapsamında şirket içi sertifikalı koçlar aracılığı ile 200’e yakın çalışanımızın bireysel ihtiyaçlarına göre, kişiye özel gelişim planları tasarlanması ve gelişim desteği verilmesini sağladık. 2018 yılında, uygulamayı genişletmeyi ve takımlar seviyesinde gelişim danışmanlığı uygulamasını devreye almayı hedefliyoruz.

“Tasarım Odaklı Düşünce” (Design Thinking) yaklaşımı doğrultusunda geliştirdiğimiz Çalışan Deneyimi Yönetimi (EEM-Employee Experience Management) uygulamasına 2017 yılında da devam ettik. Süreçlerimizi iç müşterilerin gözüyle iyileştirmeyi hedeflediğimiz uygulama kapsamında EEM projelerini gerçekleştirecek ekiplere “İnsan Odaklı Tasarım” eğitimleri verildi. Ekipler, kendi süreçlerini “Tasarım Odaklı Düşünce” yaklaşımı ile ele almaları yönünde teşvik edildi. 2018 yılında uygulamanın diğer birimlere yayılmasını ve etkinliğinin artırılmasını hedefliyoruz.

Otomotiv Yüksek Lisans Programı Tofaş Ar-Ge Merkezi istihdamında, yüksek lisans ve doktora eğitimi almış adaylara öncelik verilmektedir. Ar-Ge Merkezi’nde çalışan yüksek lisans ve doktoralı personel sayısı 2017 yılında 134’e yükselmiştir. Bu doğrultuda, Uludağ Üniversitesi ortaklığında Otomotiv Yüksek Lisans Programı’nı yürütüyoruz. Program kapsamında, konularında deneyimli 6 Tofaş çalışanı lisans ve doktora düzeyinde dersler vermektedir. 2017 yılı itibariyle, 59 Tofaş çalışanı yüksek lisans programına, 15 Tofaş çalışanı da doktora programına devam etmektedir.

Grafik Analiz Dosyalar Önceki