2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Paydaş Katılımı

Sorumlu yönetim anlayışımız gereği etki alanımızda yer alan paydaş grupları ile şeffaflığa ve hesap verebilirliğe dayalı bir iletişim kurarız. Bu kapsamda, faaliyetlerimize ilişkin olarak paydaşlarımızın görüşlerine başvuruyor ve paydaşlarımızı faaliyetlerimiz hakkında bilgilendiriyoruz.  Paydaşlarımızla ortak amaçlarımız doğrultusunda birlikte hareket etmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızı hedef paydaş grubunun niteliklerini göz önünde bulundurarak planlıyoruz.

İşbirliği gerçekleştireceğimiz paydaş grubunun seçiminde Tofaş ile benzer etik çalışma ilkelerini ve çalışma kültürünü benimseyen, ortak hedeflere yönelen ve çözüm odaklı kurum ve kuruluşları öncelikli olarak tercih ediyoruz. Bunun yanında, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde hareket ediyor, bu kuruluşların üyesi oluyor ve yönetimlerinde görev alıyoruz.

Tofaş Paydaş Günü 2017 yılında, paydaşlarımızın bizden beklentilerini daha iyi anlayabilmek, çalışmalarımız hakkındaki görüşlerini öğrenebilmek amacıyla düzenlediğimiz “Paydaş Günü”ne, raporumuzun hazırlık sürecinde önceliklendirme anketimize yanıt veren paydaşlarımız başta olmak üzere; STK temsilcileri, Koç Holding ve sanayi kuruluşlarından temsilcileri davet ettik. Organizasyon kapsamında, 2014’ten beri devam eden faaliyetlerimizi, uygulamalarımız ve raporumuza yönelik değerlendirmeleri paylaştık. İkinci bölümde ise tüm katılımcılar ile “Paydaşlarımız Bizden Ne Bekliyor” başlıklı çalıştayımızı gerçekleştirdik. Çalıştayda, paydaşlarımız öncelikli konularımızı değerlendirerek rapora yönelik beklentilerini dile getirdiler. Sürdürülebilirlik çalıştayından elde ettiğimiz geribildirimler doğrultusunda raporumuzu geliştirdik.

Paydaşlarla İletişim Uygulamaları

PAYDAŞ GRUBU UYGULAMA TÜRÜ VE SIKLIĞI
Çalışanlar Anket ve Araştırmalar (çeşitli aralıklarla); Eğitim Faaliyetleri, Tofaş Etik İlkeleri, Kurumsal Portal, Duyuru ve İlanlar (sürekli); Öneri ve Ödüllendirme Sistemi (anlık); İSG Komiteleri, Çalışma Grupları ve Komiteler (değişen aralıklarda); Süreli İç Yayınlar (yılda üç kez); Performans Yönetimi ve Kariyer Gelişimi Toplantıları, Sosyal Etkinlikler (yılda en az iki kez); Yönetim Toplantıları, İletişim Toplantıları, Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu, Çevre Günü (yılda bir kez); Çalışma Hayatı Değerlendirme Anketi (yılda bir kez);
Ana Hissedarlar Genel Kurul Toplantıları, Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez); Yönetim Kurulu Toplantıları, Finansal Performans Raporları (yılda dört kez); Özel Durum Açıklamaları (ihtiyaç durumunda)
Azınlık Hissedarları Yatırımcı Sunumları, Birebir Görüşmeler (talep üzerine); Genel Kurul Toplantıları, Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez); Finansal Performans Raporları (yılda dört kez); Özel Durum Raporları (ihtiyaç durumunda)
Bayiler Birebir Görüşmeler (talep üzerine); Bayi Toplantıları, Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez); Süreli İç Yayınlar (yılda üç kez), Bayi Eğitimleri (sürekli); Müşteri Memnuniyet Araştırmaları (yılda bir kez)
Tedarikçiler Birebir Görüşmeler (Talep Üzerine); İSG Komiteleri (ayda bir kez); Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez); Tedarikçi İş Etiği İlkeleri (sürekli); Süreli İç Yayınlar (yılda 3 kez), Eğitim ve Gelişim Programları (sürekli); Tedarikçi Zirvesi
Ürün Son Kullanıcıları Ürün Etiketleri ve Kullanma Kılavuzları (sürekli), Pazarlama İletişimi Çalışmaları (sürekli); Fuar Katılımı, Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)
Yerel Halk Şikayet Sistemi, Toplumsal Proje, Bağış ve Sponsorluklar (talep üzerine); Bilgilendirme Toplantıları (ihtiyaç durumunda); Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez);
Sektörel Aktörler Toplantı ve Görüşmeler, Proje ve İnsiyatifler (talep üzerine); Fuar Katılımı (yılda birkaç kez); Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)
Yerel Yönetimler Toplantı ve Görüşmeler, Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez),
Kamu Kuruluşları Toplantı ve Görüşmeler (talep üzerine); Bilgilendirme Raporları (çeşitli aralıklarla); Kamu Denetimleri (çeşitli aralıklarla/anlık); Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez);
Sivil Toplum Kuruluşları Üyelikler (sürekli); Çalışma Grupları, Komite ve Yönetim Kurulu Üyelikleri (dönemsel); Ortak Proje ve İnsiyatifler, Toplantı ve Görüşmeler (talep üzerine); Faaliyet Raporu; Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)
Üniversiteler ve Akademisyenler Burs ve Staj Olanakları, Akademik Kongre ve Seminer Katılımı (sürekli); Ar-Ge Proje Ortaklıkları, Sponsorluk ve Destekler; Akademik Araştırma ve Yayınlara Destek; Toplantı ve Görüşmeler (talep üzerine); Faaliyet Raporu; Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez);
Çalışan Aileleri Bilgilendirme Çalışmaları (sürekli); Süreli İç Yayınlar (yılda üç kez); Sosyal Etkinlikler (yılda en az iki kez); Çevre Günü (yılda bir kez)
Fikir Önderleri Toplantı ve Görüşmeler (talep üzerine); Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)
Medya Röportaj ve Söyleşiler, Toplantı ve Görüşmeler (talep üzerine); Basın Bültenleri, Özel Durum Açıklamaları (ihtiyaç durumunda); Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu (yılda bir kez)
Grafik Analiz Dosyalar
102-40
102-42
102-43
Önceki