2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
İnovasyon

İnovasyonu kurum kültürümüzün ve sürdürülebilir yönetim anlayışımızın bir parçası kabul ediyoruz. Dijitalleşme; ürün, hizmet ve süreçlerimizi yeniden şekillendirirken, müşteri odaklı teknolojik araştırma faaliyetlerimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılama amacıyla çalışıyoruz. 

Tofaş’ı geleceğe taşıyacak yenilikçi, farklı iş fikirlerine ulaşmaya ve bunları hayata geçirebilmeye odaklanıyoruz. Bu amaçla kurum içi girişimcilik ve inovasyonu teşvik eden programlar kurguluyoruz. Bunun yanında, açık inovasyon çalışmaları kapsamında paydaşlarla sürekli etkileşimde bulunarak işbirliği fırsatı yaratabilecek girişimlerle tanışıyor ve böylelikle kurum dışındaki yenilikçi fikirleri yakalıyoruz. 

Çevik Takım İnovasyon alanında doğru adımları atarak geleceği şekillendirmek anlayışımız doğrultusunda, şirkette farklı birimlerden çıkan yenilikçi firiklerin desteklenip çalışmaların ilerleyebilmesi adına “çevik takım” adını verdiğimiz bir yapı kurduk. Projesi, fikri, iddiası olan ekiplerin üst yönetimi ikna edip, hızlıca bu fikirlerin devreye alınabilmesi için tam zamanlı çalışacak özel takımların kurulmasına kadar giden bir süreç tasarladık. Ekipler, müşterilerin beklentilerine cevap veren, teknolojiyi en etkin biçimde kullanan projelerin hızlı bir şekilde prototiplenip sahada son kullanıcı ile test edilerek doğrulanmasından ve devreye alınmasından sorumludur. Girişim mantığı ile çalışan ekipler projelerine yatırım almakta ve yalın iş geliştirme modeli ile çalışmaktadırlar. Süreç kapsamında yıl içinde 2 proje çevik takım onayı almıştır.

Bir Fikrim Var Paydaşlarımızdan yenilikçi fikirleri toplamak adına altyapımızı oluşturduk. Bir Fikrim Var programımız ile bayi ve servis ağımızdaki çalışanlarımızdan yeni fikirleri alıyor, en başarılı 3 fikir sahibini ödüllendirerek bu fikirlerin devreye alınması için çalışıyoruz. Bu program sayesinde müşterilerimize en yakın paydaş grubumuz inovasyon çalışmalarımıza katkı sağlamış oluyor.

Grafik Analiz Dosyalar
Önceki