2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Risk Yönetimi

Tofaş’ta risk yönetimi süreçleri Yönetim Kurulu’nun sorumluluğundadır. Bu alandaki görev ve faaliyetler ilgili yasal mevzuata uygun olarak Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi tarafından yerine getirilir. Komite’nin Yönetim Kurulu’na yaptığı raporlamalar doğrultusunda kurumsal risk stratejileri belirlenir. Risk yönetimi konusu yıllık hedef yayılımı ve performans değerlendirme sisteminin de bir parçasıdır. Risk yönetimini, dünya genelinde kabul görmüş prensip ve adımların uygulanmasına ve yaygınlaştırılmasına dayalı olarak benimsediğimiz metodoloji kapsamında 5 ana adımda takip ederiz.

Sürdürülebilirlik riskleri Tofaş risk yönetim portföyünün 6 ana alanından birini oluşturmakta ve şirketin
sürdürülebilirlik performansı üzerinde etkisi bulunan tüm konuları kapsamaktadır. Sürdürülebilirlik riskleri önleyici yaklaşımlarla belirlenerek elde edilen sonuçlar Risk Yönetim Politikası kapsamında raporlanmaktadır.

Tofaş Kurumsal Risk Yönetimi Politikasına http://www.tofas.com.tr/tr/yatirimci/KarDagitimVeSirketBilgilendirmePolitikasi/SIRKETIMIZ-RISK-POLITIKASIVS.2014.pdf adresinden ya da http://ir.tofas.com.tr adresi üzerinden interaktif olarak da yayınladığımız 2017 Tofaş Faaliyet Raporu’ndan ulaşabilirsiniz.

Grafik Analiz Dosyalar Önceki