2017
Sürdürülebilirlik Raporu
EN
Menu
Dünya Klasında Üretim ve Kalite

Üretimde rekabet gücümüzü sistematik biçimde artırmak ve iyileştirmek amacıyla WCM (World Class Manufacturing – Dünya Klasında Üretim) metodolojisini kullanıyoruz. WCM, temel olarak iş güvenliği, kalite, maliyet, teslimat ve çevre konularına odaklanarak her birinde “sıfıra” ulaşmayı hedeflemektedir. WCM Programı 2017 yılı itibariyle dünya genelinde 217 FCA fabrikasında ve 370 tedarikçi fabrikasında uygulanmaktadır.

WCM yolculuğumuz boyunca üretim standartlarımızı sürekli geliştirmeye odaklandık. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında, FCA’nın “Altın Seviye”ye erişen ilk üç fabrikasından biri olarak, 2017 yılında elde ettiğimiz 77 puanla gelişimimizi devam ettirdik. Çalışanlarımızın da katkısıyla WCM yolculuğumuzda iş kazalarını ve makine arızalarını azaltmaya, üretkenliğimizi ve dış kalite göstergelerini artırmaya devam ediyoruz. 2017 yılında, Tofaş’ta görevli her saha çalışanı ortalama 26 adet öneri vererek çalışmalarımıza katkıda bulundu.

WCM metodolojisinin kendi operasyonlarımızın yanı sıra tedarikçilerimiz arasında da yaygınlaştırılmasına önderlik ediyoruz. Dünya Klasında Tedarikçi (World Class Supplier) programı 2017 yılı sonu itibariyle 27 tedarikçi ile sürdürülmektedir.

Kalite stratejilerimize yön verirken, FCA’nın ürün ve hizmetlerin üstün kalite normlarında gerçekleştirilmesini hedefleyen Küresel Kalite Sistemi’ni temel alıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizin ilgili yasal ve sektörel mevzuata uygun niteliklere sahip olmasını, fiziki normlar açısından güvenilir, performanslarının rakiplerine kıyasla yüksek olmasını amaçlıyoruz.

WCM metodolojisinin yanı sıra üretim süreçlerimiz kapsamında çok sayıda yönetim kalite ve sistem standardı takip ederek risklere müdahale kapasitemizi ve yönetim kalitemizi güçlendiriyoruz. Periyodik bağımsız dış denetim, sertifikasyon ve doğrulama çalışmalarıyla takip ettiğimiz yönetim sistem ve standartlarına yönelik performans düzeyimizi sürekli iyileştiriyoruz.  WPI (Work Place Integration-İş Yeri Entegrasyonu) metodolojisi ile tüm süreçlerimizi baştan sona izleyerek potansiyel risklerin önüne geçerken IMDS Programı’nı uygulayarak tedarik zincirimizde kimyasalların kontrolünü ve yasaklı hammaddelerin kullanılmamasını garanti altına alıyoruz.

Dünya Klasında Üretim (WCM) Metodolojisi hakkında daha detaylı bilgiye http://www.tofas.com.tr/tr/hakkinda/Pages/Politikalarimiz/WCMDunyaKlasindaUretim.aspx adresinden ya da http://ir.tofas.com.tr adresi üzerinden interaktif olarak da yayınladığımız 2017 Tofaş Faaliyet Raporu’ndan ulaşabilirsiniz.

Grafik Analiz Dosyalar
Önceki